Program uroczystości w dniu 14 lutego br. (czwartek) z okazji:

77. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

oraz 76. rocznica utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej

- godz.10.00 - Msza Święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK  (Katedra Polowa WP ul. Długa 13/15)

- godz.12.00 - Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego  (ul. Wiejska),