8 lutego br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, wziął udział w uroczystej akademii z okazji Święta Służby Więziennej.

W tym roku Służba Więzienna rozpoczyna jubileusz 100-lecia funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty nadania na wyższe stopnie służbowe, odznaki resortowe "Za zasługi w pracy penitencjarnej", Odznaki  "Semper Paratus" oraz odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa.

Również Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, na mocy Postanowienia Nr 140/2019 Kapituły Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” wręczył trzem wyróżniającym się funkcjonariuszom,nasze Związkowe odznaczenie.

S.K

fot. kpt. Michał Grodner

DSC 6992

DSC 6972