„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa, Armio Krajowa”

                                                     ppłk Zbigniew Kabata „Bobo”

Dnia 20 marca 2019 r. o godz. 13.00 odsłonięto w Mieście Łodzi Pomnik Armii Krajowej. Powstał dzięki władzom samorządowym Miasta na placu gen. Józefa Hallera. 

Na uroczystości obecnych było około 70 Żołnierzy AK z terenu całego województwa łódzkiego oraz przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZŻAK z Wiceprezesem pułkownikiem Jerzym Żelaśkiewiczem i Wiceprezesem Markiem Cieciurą.

Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska w swoim przemówieniu powiedziała: „Armia Krajowa to narodowy symbol walki o niepodległość Polski, znak niezłomności, bohaterstwa, determinacji, ofiary życia i poświęcenia, ale także znakomitej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej. Armia Krajowa była potężną organizacją wojskową, a swój autorytet i chwałę bojową zdobywała akcjami zbrojnymi, dywersją i działaniami wywiadowczymi”.

Prezes Okręgu Łódź ŚZŻAK Tomasz Szamburski nawiązując do losów życiowych kombatantów powiedział: „Żołnierze Armii Krajowej podczas II wojny światowej podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim, by Polska odzyskała niepodległość, następnie walczyli o wolność i demokratyczny ustrój w Polsce Ludowej. Współcześnie Żołnierze AK podejmują liczne działania, by polska młodzież wychowana była w duchu umiłowania Ojczyzny i by etos Armii Krajowej utrwalać i ocalić od zapomnienia. Polska jest niepodległa a Polacy są patriotami - kochają Ojczyznę. W tym rozumieniu należy stwierdzić, że misja życiowa Żołnierzy AK zakończyła się powodzeniem, odnieśli zwycięstwo”.

Następnie przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podziękowali władzom samorządowym, a w szczególności Prezydent Miasta Łodzi Pani Hannie Zdanowskiej. Pamiątkowymi Odznaczeniami „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” uhonorowani zostali:

Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Pan Mariusz Goss - dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi

Pani Wiktoria Leszczyńska – Pabich autorka pomnika.

Następnie odsłonięto Pomnik Armii Krajowej. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa.

Kwiaty złożyli Żołnierze AK, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatantów, Prezydent Miasta Łodzi, posłowie RP, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz liczne delegacje z całego województwa.

tekst i foto: T.Sz - Okręg Łódź ŚZŻAK

relacja

S.K

20190320 130728

20190320 132830

20190320 134433

20190320 140446

20190320 142127