28 czerwca 2019 r. odbyło się 5. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Na początku zebrania została rozpatrzona sprawa nadania tytułu Członka Honorowego Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK pani Zofii Klepackiej:

 • przekazano informacje o rozmowach prowadzonych przed nadaniem tytułu przez członków Prezydium ZG ŚZŻAK z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód Mirosławem Widlickim informujących, że jest to niezgodne ze Statutem
 • odczytano listy Prezesów Okręgów ŚZŻAK w Tarnowie i Zielonej Górze o niedpouszczalności postępowania przy nadaniu tytułu
 • odczytano wypowiedź Prezesa Okręgu Warszawa Wschód zamieszczoną w portalu niezależna.pl  Ja się nawet wstydzę dzisiaj przyznać, że należę do Światowego Związku Żołnierzy AK
 • przekazano informację o podejmowanych, ale nieskutecznych próbach rozmowy z Prezesem Okręgu Warszawa Wschód
 • zgodnie z § 28 pkt 13 Statutu podjęto uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Okręgu za dokonanie czynu niezgodnego ze Statutem: § 26 pkt 11 i § 35 pkt 9, który przyniósł szkodę interesom Związku oraz zobowiązującą Prezydium Zarządu Głównego do złożenia wniosku do Głównego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka ŚZŻAK § 31 pkt 2. 3) (23 głosy za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący ).

W następnej kolejności zostały przedstawione informacje:

 • O sytuacji finansowej Związku.
 • O sposobach pozyskiwania pomocy finansowej na działalność statutową.

:oraz przeprowadzono dyskusję w tym zakresie.

W kolejnej części posiedzenia zostały przedstawione dwa referaty:

 • Jerzy Grzywacz - prezes Okresu Pomorskiego ŚZŻAK i Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Upamiętnianie Armii Krajowej i jej żołnierzy w Okręgu Pomorskim ŚZŻAK - prezentacja
 • Marek Cieciura - wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK: Ewidencja grobów żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów - prezentacja, opracowane oprogramowanie, dokumenty dotyczące ewidencji

W końcowej części posiedzenia:

 • podjęto uchwałę w sprawie konieczności wykonywania ustalonych zadań przez Prezesów Okręgów
 • podjęto uchwałę w sprawie reakcji na informacje szkalujące ŚZŻAK, a w szczególności kwestionujące członkostwo w nim byłych żołnierzy Armii Krajowej,
 • wysłuchano informacji przedstawicieli Okręgów ŚZŻAK o działalności na swoich terenach

Na zakończenie Zebrania, w nawiązaniu do jednego z wystąpień, przekazano informację, że na polecenie Prezesa Żukowskiego uprawniona osoba z ŚZŻAK zgłosiła do lPN zapotrzebowanie na przejrzenie wszvstkich akt dotyczących Prezesa, które dostępne są w IPN. Nie znaleziono w nich jakichkolwiek dowodów na pełnienie przez Prezesa roli TW.

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1a

6 a

4 a

3 a

2 a

5 a