W dniach 5-8 lipca br. na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z pocztem sztandarowym wystawionym przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, uczestniczyła na Litwie w obchodach 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

W drodze do Wilna uczestnicy oddali również hołd w Gibach, gdzie znajduje się Golgota upamiętniająca zamordowanych w Obławie Augustowskiej.

IMAG4624 20190709 222508829 A

IMAG4629 20190709 22250670 A

Tegoroczne obchody rocznicowe na Litwie zostały zainagurowane  w Skorbucianach Mszą Świętą w intencji żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego  i Nowogródzkiego.  Uroczystość zwieńczyła ceremonia złożenia kwiatów w kwaterze, w której spoczywa kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej.

Skorbuciany A

Kolejnym punktem obchodów była uroczystość we wsi Bogusze, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający aresztowanie przez NKWD sztabu wileńskiego Armii Krajowej.

Bogusze 1A

Bogusze 2A

Zwieńczeniem sobotnich uroczystości było złożenie kwiatów przed pomnikiem, który znajduje się na drodze krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej. W tym miejscu spoczywa bowiem 32 bohaterskich żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK.

Kalwaria 2 A

Drugi dzień obchodów 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” rozpoczął się od wizyty w Kolonii Wileńskiej, gdzie  na pobliskim cmentarzu na grobach żołnierzy I i III Zgrupowania AK poległych w operacji Ostra Brama w lipcu 1944 r. III Brygady „Szczerbca”, VIII Brygady „Tura”, I, III, V Batalionu 77 P.P., O. R. K. O.  „Groma”, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kolonia 1 A

W godzinach popołudniowych odprawiona została uroczysta Msza Święta, w intencji żołnierzy Armii Krajowej z Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas walk o Wilno, w Kościele św. Teresy w Wilnie.

Msza św. Teresa A

Druga część uroczystości centralnych odbyła się na Cmentarzu na Rossie, gdzie przy grobie Matki i Serca Syna, w miejscu pochówku urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z twórców Niepodległego Państwa Polskiego, zebrani oddali hołd, wspólnie odmawiając modlitwę. Po oficjalnych przemówieniach i odczytaniu Apelu Pamięci złożone zostały kwiaty i zapalono znicze.

Rossa 3 A

Rossa 2 A

Zwieńczeniem uroczystych obchodów Operacji „Ostra Brama” była obecność uczestników w dniu 8 lipca br. w Ponarach.

W  latach 1941–1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem. Ofiary przywożono tam pociągami, ciężarówkami, czasem transportami pieszymi, rozstrzeliwano i grzebano w masowych mogiłach. Szacuje się , że zginęło tam m.in. ok. 70 tys. Żydów i 20 tys. Polaków. Przed symbolicznym pomnikiem została odmówiona modlitwa w intencji zamordowanych Polaków i obywateli innych narodowości, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Ponary 2 A

Ponary 1 A

W drodze powrotnej do Warszawy, uczestnicy zatrzymali się w Kopisku, gdzie odwiedzili Parafię NMP Królowej Polski i poznali jej historię i powstania pięknego drewnianego kościoła, a następnie otrzymali błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława Kostki.

W uroczystościach 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” licznie uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych obu krajów, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele miejscowych władz, litewska i białoruska polonia, harcerze oraz społeczność lokalna.

S.K

fot. Andrzej Stępień