Na posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego SZZAK w dniach 23 marca i 4 kwietnia 2012 roku dokonano wyboru 3 zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Zbiorcze zestawienie składu władz naczelnych ŚZŻAK

Prezes ZG - STANISŁAW OLEKSIAK

Wiceprezes - TADEUSZ FILIPKOWSKI

Wiceprezes - PIOTR KUREK*

Wiceprezes - JERZY ŻELAŚKIEWICZ

Sekretarz - ŁUCJAN SOKOŁOWSKI*

Skarbnik - EDWARD KWIATKOWSKI

Członkowie Prezydium:

- MAREK CIECIURA*

- WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI

- LEON ETWERT

- RYSZARD FILIPOWICZ

- ANNA LEWAK*

- ZYGMUNT OWCZARSKI

- MIECZYSŁAW SZOSTEK*

Zastępcy członków Prezydium (w kolejności uzyskanych głosów): Józef Małek, Zenon Nowak, Hanna Stadnik, Zbigniew Pęczalski, Zygmunt Mogiła-Lisowski.

Prezesem Rady Naczelnej został Janusz Nowacki (zgodnie z postanowieniami nowo uchwalonego Statutu, RN zakończy swoją działalność w momencie rejestracji w KRS). Pozostałe władze Związku ukonstytuują się w początku kwietnia br. Uwaga: gwiazdką(*) oznaczono wybranych członków władz nieposiadających uprawnień kombatanckich.   

(tk/zn)