28 stycznia 2020 roku do 8 Okręgów ŚZŻAK oraz 2 innych osób z wprowadzeniem Teresy Piwnik zostały rozesłane pocztą elektroniczną dwa dokumenty:

  1. List otwarty Prezesów 3 Kół Okręgu Kielce
  2. Uprawomocnione Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o uchyleniu uchwały Zarządu Głównego (w sprawie jej członkostwa w ŚZŻAK).

We wprowadzeniu podane są cztery nieprawdziwe informacje:

  1. Akceptacja przez Zarządu Główny uchwał Zarządu Okręgu w Kielcach o rozwiązaniu trzech największych Kół – sprawa nie była rozpatrywana przez Zarząd Główny
  2. Określenie Zarządu Okręgu w Kielcach jako władz „samozwańczych” – Zarząd w Kielcach został wybrany na Zjeździe Okręgu w dniu 23.06.2018 r. zgodnie ze Statutem, w obecności przedstawicieli Zarządu Głównego, potwierdzają to opinie i uchwały Zarządu Głównego 14/2018 i Głównej Komisji Rewizyjnej 2/2019 – tego właśnie faktu Teresa Piwnik nie chce przyjąć do wiadomości
  3. Władze Okręgu, z którymi współpracują w/w 3 Koła, nie są prawomocne - zostały wybrane podczas Zjazdu w dniu 09.06.2018 r. przeprowadzonego niezgodnie ze Statutem.
  4. Teresa Piwnik nie pełni funkcji Wiceprezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – została bowiem wybrana na powyżej wymienionym Zjeździe, przeprowadzonym niezgodnie ze Statutem.

Na dodatek korespondencja została wysłana ze skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (sugerującej władze Okręgu Kielce) do używania której Teresa Piwnik nie ma żadnego prawa.
Załączone Postanowienie Sądu dotyczy osobistych spraw Teresy Piwnik i nie ma powodu ich rozpowszechniania. W szczególności dotyczą one stwierdzenia członkostwa w ŚZŻAK.
Komentarze do dokumentów załączonych do wprowadzenia:

Przy okazji informujemy, że Teresa Piwnik napisała wcześniej lub podpisała kilka podobnych dokumentów rozesłanych w analogiczny sposób, atakujących w szczególności centralne Władze Związku, łącznie z Prezesem:

  • List otwarty do Członków ŚZŻAK z 15.10.2019 r.
  • list adresowany do Prezesa ZG z dnia 21.11.2019 r.

Pierwszy z dokumentów nie został przysłany ani do Prezesa, ani do Prezydium ZG.
Z dokumentami tymi i udzielonymi odpowiedziami można zapoznać się w Biurze Zarządu Głównego ŚZŻAK.
Postępowanie Teresy Piwnik spowodowało „absolutną kompromitację”, jej osoby, a nie całego Związku. Potwierdzeniem tego są oceny jej postępowania podczas Zebrania Zarządu Głównego: wysoce negatywne 50 % i negatywne 19 % (głosowało 26 członków ZG).
Działania te są wysoce szkodliwe, podrywają pozycję i dorobek Związku, który niedługo będzie obchodził 30. Rocznicę powstania.
Na końcu należy podkreślić, że ani Teresa Piwnik, ani pozostali 3 autorzy rozsyłanych dokumentów nie są kombatantami, tym więc bardziej nie ma żadnych podstaw do takiej „wywrotowej” działalności.
Z ogromnym żalem należy stwierdzić, iż osoby – co podkreślamy – nigdy nie będące żołnierzami AK w szeregach naszej organizacji znalazły się chyba przypadkowo, uzurpując sobie prawo do decydowania o losach Związku.
Praktycznie ich działania podrywają dobre imię najliczniejszej w Polsce niepodległościowej organizacji kombatanckiej.
Honor żołnierza polskiego był i jest dla nas najwyższym prawem. I poza nielicznymi wyjątkami wszyscy w nim działamy - tak jak w Armii Krajowej - bezinteresownie i ochotniczo.

Rzecznik Prasowy SZŻAK

ppłk Tadeusz Filipkowski