14 lutego br. w całym Kraju odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie w asyście pocztów sztandarowych i Kompani Honorowej WP przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

List Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek do uczestników uroczystości odczytała Agnieszka Kaczmarska – Szefowa Kancelarii Sejmu RP. Listy okolicznościowe skierowali również: premier Mateusz Morawiecki oraz minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Natomiast przemówienia  wygłosili: Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Tadeusz Filipkowski - członek Prezydium ZG ŚZŻAK, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz członek Prezydium ZG, Rzecznik Prasowy Tadeusz Filipkowski.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, wojsko, a także mieszkańcy Warszawy.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0004

DSC 0012

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0027

DSC 0044

DSC 0061

DSC 0081

DSC 0110