W poniedziałek 7 września br. na cmentarzu parafialnym św. Rocha w Łukowie odbyła się uroczystość poświęcenia wyremontowanych 24 mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r.

Ceremonię błogosławieństwa i poświęcenia nowych nagrobków poprzedziła Msza Święta sprawowana w intencji Ojczyzny oraz poległych w jej obronie.

Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości udali się w okolice kwater gdzie na łukowskiej nekropolii zlokalizowane są żołnierskie mogiły.

Drugą część uroczystości rozpoczęto Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej odegranym przez Orkiestrę Wojskową z Siedlec. Po którym Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina przeprowadziła uroczysty Apel Poległych i oddała salwę honorową, a orkiestra odegrała hasło Wojska Polskiego.

Następnie ks. kanonik Andrzej KIeliszek odmówił modlitwę poświęcenia grobów i dokonał poświęcenia 24 odnowionych mogił.

Na zakończenie orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”.

Organizatorami uroczystości byli: Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Łukowie oraz Miasto Łuków.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na uroczystości reprezentował Skarbnik Maciej Jarosiński.

Przypomnijmy:

Na przestrzeni ostatnich lat, pojawiały się różne pomysły w jaki sposób na łukowskim cmentarzu św. Rocha doprowadzić mogiłami żołnierzy września '39 roku, do stanu który by zapewnił godnego miejsca spoczywania Tym, którzy przed osiemdziesięciu jeden laty oddali Ojczyźnie to, co mieli najcenniejszego – swoje życie.

Ostatecznie w ubiegłym roku pan Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie, przychylił się do koncepcji łukowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz zadeklarował wyasygnowanie w budżecie kierowanej przez niego instytucji niezbędnej kwoty na przeprowadzenie w br. remontu tychże grobów.  

W drugiej połowie sierpnia na cmentarzu pojawiła się firma kamieniarska, która przeprowadziła prace remontowe. Natomiast po ich zakończeniu ze środków Hufca ZHP Łuków zostały wykonane prace, które uporządkowały teren wokół mogił.

Materiał otrzymany z Koła Łuków ŚZŻAK

LŻ/SK

0011 1PRO30500020 1PRO30910024 1PRO30970073 1PRO34450096 1PRO36000108 2PRO17690110 2PRO1776