W dniu 15 maja br. na zaproszenie Dowódcy płk Mirosława Brysia, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński uczestniczył w Olsztynie w obchodach Święta 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”.

Obchody Święta Brygady na Placu Apelowym JW odbyły się w reżimie sanitarnym z udziałem zaproszonych gości i rozpoczęły się od uroczystego Apelu.

Następnie jedenastu najbardziej zasłużonych osób wyróżniających się w działalności na rzecz Armii Krajowej, zostało odznaczonych Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznaczenia wręczyli: członek Prezydium ZG ŚZŻAK - Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski i Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Bryś.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród laureatom Konkursu „Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”.

Więcej informacji i galeria

SK/MJ