W dniu 19 maja br. na zaproszenie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego gen. bryg. SG Roberta Bagana,  Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczyli w uroczystości 30. rocznicy powstania Straży Granicznej.

Podczas uroczystości, po uroczystym Apelu, zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Kolejnym punktem obchodów było uhonorowanie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału awansami na kolejne stopnie, Medalami „Za Zasługi dla Straży Granicznej” oraz dyplomami uznania.

Spotkanie jubileuszowe było również okazją do podziękowania i uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Oddziału Nadwiślańskiej Straży Granicznej. W tym roku decyzją Komendanta Oddziału, Medalem Pamiątkowym został uhonorowany Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz.

Uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym i uczestniczyli w niej zaproszeni goście w tym również m.in. przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich.

Więcej informacji i galeria

SK/MJ