W dniu 1 września br. p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK Teresa Stanek oraz licznie zgromadzeni członkowie naszego Związku wzięli udział w uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP, a następnie o 12.00 odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odczytano Apel Poległych, wygłoszono przemówienia okolicznościowe i złożono kwiaty.

W imieniu ŚZŻAK wieniec złożyli: p.o. Prezesa ZG Teresa Stanek, Wiceprezes Okręgu Wołyń Anna Lewak, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Dzień 1 września jest również dniem Weterana Walk o Niepodległość RP.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Medali „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae”. Z rąk Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Bogusława Nizieńskiego – Przewodniczącego Rady ds. Kombatantów przy UdsKiOR wyróżnienia otrzymali żołnierze i funkcjonariusze szczególnie zasłużeni w niesieniu pomocy kombatantom.

/S.K/

Słowo Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego

Więcej informacji

Więcej informacji i zdjęcia