W dniu 27 września 2021 r. na zaproszenie Zarządu Okręgu Tarnów ŚZŻAK i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, uczestniczył w uroczystych obchodach dnia Polskiego Państwa Podziemnego, podczas których została wręczona nominacja generalska dla byłego wieloletniego Prezesa Okręgu Tarnów ŚZŻAK, obecnie Prezesa Honorowego Kol. Zdzisława Baszaka.

gen. Zdzisław Baszak ps. „Pirat” – to 101-letni oficer Armii Krajowej, świadek historii – żołnierz Wojska Polskiego 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, uczestnik wojny obronnej 1939 r. oficer Armii Krajowej Inspektoratu Tarnów. Urodził się 8 lipca 1920 r. w Woli Gręboszowskiej na Powiślu dąbrowskim. Absolwent II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W latach 1938/1939 przeszkolony w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty przy 6. Dywizji Piechoty w Krakowie. Uczestnik walk 16. Pułku Piechoty w składzie Armii „Kraków” we wrześniu 1939 r. m.in.: pod Pszczyną, Ćwiklicami, Narolem i Hutą Różaniecką. W czasie okupacji niemieckiej oficer dywersji w Inspektoracie Armii Krajowej Tarnów „Tama”, Obwodu AK Dąbrowa Tarnowska „Drewniaki” i oficer dywersji w obwodzie. Organizator i uczestnik wielu akcji sabotażowo-dywersyjnych, w tym: akcji „Węgiel” i „Masło” oraz jednej z najbardziej spektakularnych akcji Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II Wojny Światowej, tj. akcji „Most III”. Więzień okresu stalinowskiego w Polsce. Od 1989 r. twórca i organizator Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, długoletni Prezes Okręgu Tarnów, obecnie Prezes Honorowy. Inicjator powstania i twórca Izby Pamięci AK w Dąbrowie Tarnowskiej i Muzeum Armii Krajowej w Tarnowie (obecnie Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie). Autor publikacji historycznych, inicjator licznych upamiętnień Armii Krajowej (pomniki, tablice) na terenie powiatów: tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, brzeskiego, dąbrowskiego, dębickiego, bocheńskiego oraz Tarnowa i Nowego Sącza.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w wojskowym ceremoniale i dokonał jej zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik.

Uroczystość odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie i rozpoczęła się od odegrania hymnu. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nominacji generalskiej, po której odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.

Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Tarnowie były również okazją do upamiętnienia doktora, inżyniera Antoniego Gładysza – byłego żołnierza AK więźnia Gross-Rosen, społecznika i patrioty, poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Domu Rodzinnym Gładyszów, w 30. rocznicę śmierci. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył byłego żołnierza AK pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności.  

Współorganizatorem uroczystości był Zarząd Okręgu Tarnów ŚZŻAK z Prezesem Ryszardem Żądło i Wiceprezesem Maciejem Małozięciem na czele.

Więcej informacji i galeria

S.K