W przeddzień 82. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 26 września 2021 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była również okazją do wręczenia przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka sztandarów wojskowych dowódcom: 5 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 11 Małopolskiej Brygady OT, 13 Śląskiej Brygady OT, 16 Dolnośląskiej Brygady OT oraz Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Zebranych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, a następnie zostały odczytane akty ufundowania sztandarów.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentowali:  Okręg Toruń Maria Kowalewska ps. „Myszka” – matka chrzestna sztandaru Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Prezes Okręgu Dolnośląskiego prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski – Przewodniczący Komitetu Honorowego ufundowania Sztandaru 16 Dolnośląskiej Brygady OT, Sekretarz ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Zapis uroczystości

S.K