Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a zwłaszcza żołnierze – kombatanci AK, WiN, NSZ, z okazji Narodowego Święta Niepodległości pozdrawiają swoich następców w służbie Ojczyzny.

Dziś szczególną troską otaczamy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz wszystkich wspierających ich formacji na granicy z Białorusią.

Obrona dobrego imienia Polski i obrona Jej granic jest obowiązkiem wszystkich.

Dziękujemy Tym, którzy narażają się wypełniając ten obowiązek

 

w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Prezes ZG ŚZŻAK

Teresa Stanek

 

TS/WJW/SK