Z głębokim skutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 19 marca 2022 r. w wieku 99 lat odszedł na wieczną wartę śp. mjr w st. spocz. Józefa Lisa ps. „Tajfun” – żołnierz ZWZ-AK Okręgu AK Kraków, uczestnik akcji odbicia więzionych żołnierzy AK na zamku w Rzeszowie pod dowództwem płk. Cieplińskiego, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polsk, zasłużony członek zwyczajny ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego, członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, działacz społeczny.

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą żałobną w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Parafii św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Trzcianie.

 

1200x1200 SZZAK n Lis Jozef 

 

Śp. mjr Józef Lis do ZWZ wstąpił w marcu 1940, a od lutego 1942 r, dołączył do grupy dywersyfikacyjnej mjr Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” przy Inspektoracie AK Rzeszów. Został zaprzysiężony przez Kazimierza Gąsiora ps. „Zamora”. Po ukończeniu kursu podchorążych, od lutego 1944 r. był dowódca drużyny dywersyjnej przy placówce Głogów „Grab” podlegającej bezpośrednio zastępcy dowódcy placówki ppor. Tadeuszowi Lisowi ps. „Ukleja”. W tym czasie brał udział w wielu akcjach bojowych i dywersyjnych jak na przykład: unieruchomienie młyna w Pogwizdowie, akcja dywersyjna na PKP, ubezpieczanie zrzutów lotniczych, transport broni, likwidacja band rabunkowych i inne. W czasie akcji „Burza” brał udział w zgrupowaniu w lasach w Bratkowicach po dowództwem ppor. Józefa Rzepki ps. „Znicz”. W pierwszym dniu walki z Niemcami drużyna mjr Lisa zdobyła dwa samochody i wzięła dwóch jeńców niemieckich. W następnych dniach major pełnił stałe patrole rozpoznawcze, ubezpieczająca główne zgrupowanie, staczał kilkakrotnie walki z przeważającymi siłami niemieckimi. Kiedy w walkach zginął dowódca plutonu Bronisław Świder, major Lis objął po nim dowództwo plutonu. Mjr Józef Lis w czasie „Burzy” dowodził oddziałem AK w ramach Zgrupowania III Rzeszów-Zachód. Zdaniem oddziału było patrolowanie drogi Bratkowice – Sędziszów oraz atakowanie transportów niemieckich. W nocy z 7 na 8 października 1944 r. pod dowództwem płk. Ł. Cieplińskiego major Lis wraz z innymi próbował rozbić więzienie na Zamku w Rzeszowie, w którym przetrzymywano 270 żołnierzy Armii Krajowej. Akcja jednak zakończyła się niepowodzeniem. Major Lis był wówczas w patrolu ubezpieczającym ppor. Tadeusza Lisa  ps. „Ukleja”, który zginał podczas tej akcji.

 

ŚP. mjr Lis był szczególnie zasłużony dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z ogromnym oddaniem pielęgnował oraz zachowywał pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej. Za swoją działalność patriotyczną śp. mjr Lis ps. „Tajfun” został odznaczony: Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Patentem Weterana Walk o Wolność iNiepodległość Ojczyzny, Złotą Odznaką Zasług Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 25-lecia Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odznaczeniem Pamiątkowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20”

 

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.