2022 08 01 fot1

– Kiedy słyszę głos trąbki, mam dreszcze na plecach. To dla nas wielkie wezwanie do przeżyć, od których minęło 78 lat. A mnie się wydaje, że to była chwila. Do tej walki stanęli wszyscy, Powstańcy i zmobilizowane wojsko stacjonujące wokół Warszawy. Nie doszliśmy do stolicy, Niemcy nas nie dopuścili. Wybaczcie. Chciałam złożyć hołd wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o Polskę wolną, suwerenną, tolerancyjną, piękną w każdym tego słowa znaczeniu. Jestem szczęśliwa, że spotykamy się tu po latach wszyscy razem i przenosimy tradycję na kolejne pokolenia. Nasze matki wysyłając nas do walki czyniły nam krzyżyk na czole. Mówiły „uważaj na siebie”, ale nie mówiły „zostań”. Te krzyżyki w nas pozostały, czasem pod postacią drewnianych krzyży na grobach żołnierzy, którzy mieli po dwadzieścia kilka lat – mówiła Prezes ŚZŻAK Teresa Stanek podczas spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego.

– Dla jednych było to wyzwolenie, dla innych wyzwanie. Nas to tylko wzmacniało w postanowieniu, że Warszawa musi zostać odbudowana. Każdy z nas podjął taką decyzję, że musi wrócić do tych gruzów i do tych, co pod gruzami zostali. To był ostatni ruch akcji Burza. Chcę powiedzieć naszym przyjaciołom i nieprzyjaciołom: Warszawa jest nieśmiertelna – mówiła z kolei w poniedziałkowe popołudnie przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

– Powstanie było ostatnim wybuchem walki o wolność. Wierzyliśmy w to, że przyjdzie wolność. To, co się stało w Warszawie było odbierane sercem w każdym z nas. I zapadła cisza, która trwała. Warszawa została zburzona. Zostały kamienie, cegły, a pod nimi ludzie. I ludzie, którzy musieli opuścić to miasto. Warszawa ma wiele imion, ale Warszawa jest nieśmiertelna – dodała.

W swoim wystąpieniu nawiązała także do sytuacji na Ukrainie i przekazała specjalne przesłanie do narodu ukraińskiego. – Oni są w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy. Tylko im świat pomaga, nam nie pomagał. Dobrze, że teraz można im pomóc, że można okazać im serce. Nasza pomoc, przyjaźń i wola, żeby oni zwyciężyli, jest wolą naszą i Europy – zakończyła.

Materiały za Miasto Stołeczne Warszawa oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. UM Warszawa.

2022 08 01 fot2

2022 08 01 fot3