1200 SZZAK komunikat

Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej informuje, że z dniem 23 sierpnia 2022 roku zmianie uległ wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotyczący Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, a tym samym zmianie uległ skład Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji PPP odwołała Mirosława Chadę z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. W to miejsce powołała dwóch Członków Zarządu Fundacji – Jacka Taylora i Piotra Paprockiego.