Stanek Teresa ramka

W dniu wczorajszym do niebieskiej partyzantki odeszła Prezes ZG ŚZŻAK por. Teresa Stanek ps. „Mitsuko”.

W czasie wojny współorganizowała życie kulturalne miasta, koncerty wieczory poetyckie, spotkania z literatami ukrywającymi się w Kielcach. Przez okres wojny uczęszczała na tajne komplety do Gimnazjum i Liceum im. Błogosławionej Kingi.

Po wojnie studiowała archeologię klasyczną i prehistorię Polski. Pracowała w Wydawnictwie „Czytelnik” i w Państwowym Wydawnictwie PWN, gdzie została wybrana na Wiceprzewodniczącą NSZZ „Solidarność” rok 1980.

W latach 1990-2002 r. była Radną Dzielnicy Śródmieście i Gminy Centrum.

Od 1991 r. w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przez wiele lat Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”.

Od 2021 roku pełniła funkcje Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zdjęcie fot. Paweł Kęska