2023 09 16 00

Dziś w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pożegnaliśmy Prezes ZG ŚZŻAK por. Teresę Stanek ps. „Mitsuko”. Harcerkę, Żołnierza Armii Krajowej, społecznika. Wierna do końca przysiędze Armii Krajowej pełniła służbę Bogu, Polsce i bliźnim.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp. Wiesław Lechowicz – Biskup Polowy Wojska Polskiego.

Prochy spoczęły na Starych Powązkach. Pani Prezes zmarła 5 września 2023 w wieku 93 lat.

Dziękujemy za pomoc Ordynariatowi Polowemu Wojska Polskiego oraz Miastu Stołecznemu Warszawa.

2023 09 16 01

2023 09 16 02

2023 09 16 03

2023 09 16 04

2023 09 16 05

2023 09 16 07

2023 09 16 06

2023 09 16 08

2023 09 16 09