Komorowski Janusz

Z dniem 12 października 2023 roku, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął decyzję o wyborze na funkcję p/o Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusza Komorowskiego ps. „Antek”. W czasie wojny członka Szarych Szeregów Hufiec Ochota walczącego w Powstaniu Warszawskim. Z zawodu dziennikarz. Kronikarz Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Jest czynnym instruktorem w Hufcu ZHP Otwock w stopniu harcmistrza.

W latach 80 współtwórca Środowisko żołnierzy IV rejonu „Fromczyn” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. Środowisko to z początkiem 1990 roku wstąpiło w szeregi powstałego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 1990 r. komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Roju „Sosny” w Otwocku.

W Związku od wielu lat pełni funkcje we Władzach struktur centralnych i terenowych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”, Medal za Warszawę 1939 -1945.