2023 10 19 10

p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK por. Janusz Komorowski wziął dziś udział w uroczystości upamiętniającej ks. Jana Zieję z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

Ksiądz Jan Zieja pełnił posługę kapelana podczas wojny polsko-bolszewickiej, obrony Polski w 1939 r. i Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej zaangażował się w prace duszpasterską na tak zwanych ziemiach odzyskanych, będąc pierwszym katolickim kapłanem zamieszkałym w Słupsku. Był także publicysta, pisarzem religijnym i tłumaczem.

Jako działacz społeczny współtworzyć pierwszą jawną organizacje opozycji antykomunistycznej. Ponadto podpisał "Apel do społeczeństwa polskiego" inicjujący działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zmarł 19 października 1991 r.

Zdjęcia: Anna Strzyżak/ Kancelaria Semu oraz Michał Bujak/ IPN

2023 10 19 01

2023 10 19 02

2023 10 19 03

2023 10 19 04

2023 10 19 05

2023 10 19 06

2023 10 19 07

2023 10 19 08

2023 10 19 09

2023 10 19 11

2023 10 19 12

2023 10 19 13

2023 10 19 14