27 września br. w całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Centralne obchody w Warszawie rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godz. 14.00 odbyły się główne uroczystości.

Tradycyjnie w tym dniu zgromadzeni na uroczystości przy Pomniku PPP i AK oddali hołd twórcom, dowódcom i członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

Podczas uroczystości list Prezydenta RP odczytał Sekretarz Stanu Andrzej Dera, a Ministra Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu Marek  Łapiński.

Słowo do zebranych skierowali również: Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.

Następnie w asyście pocztów sztandarowych i Kompanii Reprezentacyjnej WP odmówiono modlitwę ekumeniczną, oczytano Apel Pamięci, pamięć bohaterów uczczono salwą honorową, a na zakończenie tradycyjnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W centralnych uroczystościach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych i duchowieństwa, harcerze, szkoły mundurowe, młodzież i mieszkańcy Warszawy.

Poczet Sztandarowy ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

Przemówienie Prezesa ZG ŚZŻAK

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0154

DSC 0172

DSC 0220

DSC 0240

DSC 0249

DSC 0272

27 września br. Skarbnik ZG Maciej Jarosiński reprezentował Zarząd Główny ŚZŻAK podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Święto to zostało ustanowione Decyzją Ministra Obrony Narodowej z sierpnia br.

Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego i zgromadziła m.in.  przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych, a także kombatantów.

Podczas uroczystości wygłoszono przemówienia okolicznościowe, żołnierzom i pracownikom wojska wręczono odznaczenia resortowe i wyróżnienia, podpisano porozumienie o współdziałaniu pomiędzy WOT, a Strażą Graniczną oraz złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości uczestniczył również m.in. Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK prof. dr hab. Jerzy Majkowski, Wiceprezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK Ryszard Ostrowski oraz Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir Pocztarski.

S.K

22 września 2018 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas Zjazdu podsumowano minioną kadencję, wyróżniono i nagrodzono zasłużonych członków, przyjęto kierunki pracy  na nową kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz na lata 2018-2021.

W uroczystej części Zjazdu nagrodzono i wyróżniono zasłużonych członków Okręgu Zielona Góra Dyplomem Uznania za Zasługi dla SZŻAK i Pamiątkowym Medalem. Z rąk obecnego na Zjeździe Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego dziewięciu mieszkańców Zielonej Góry – członków Okręgu otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra – Złote Medale jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.

Obecny na Zjeździe Wiceprezes Zarządu Głównego Marek Cieciura odznaczył Prezydenta Miasta Zielona Góra  Janusza Kubickiego – Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Do delegatów Zjazdu listy gratulacyjne wystosowali: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wśród gości obecni byli na sali m.in.: Łukasz Porycki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Władysław Starczewski – Przewodniczący Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów, Jerzy Przybecki - Prezes  oddziału Zielona Góra Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i prof. zw  dr. hab. Wiesław Hładkiewicz - Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Delegaci na Zjazd  w dyskusji  odwoływali się do bogato ilustrowanego w zdjęcia sprawozdania z minionej kadencji. Delegaci i goście z uwagą wysłuchali wystąpienia Wiceprezesa ZG ŚZŻAK Marka Cieciury,  który  w syntetyczny sposób przedstawił ideę upamiętniania etosu  żołnierzy Armii Krajowej poprzez tabliczki QR. Z bardzo ciekawym rysem historycznym obecności lekarzy-żołnierzy Armii Krajowej po zakończeniu II wojny światowej wystąpił Zbigniew Kopociński, który przedstawił prezentację medialną pt.”Ślady żołnierzy Armii Krajowej w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.”

Zjazd przyjął uchwałę programową, w której szczególną wagę przywiązano do :

- realizacji programu kontynuacja,

- tworzenia szkolnych klubów im. Armii Krajowej,

- opracowywania tabliczek qr i umieszczania ich w miejscach pamięci Armii Krajowej,

- wspierania żołnierzy armii krajowej i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów, wspierania ich organizacyjnie i materialnie,

- współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi, z organizacjami kombatanckimi i związkiem harcerstwa polskiego

Zjazd skierował także do władz Rady Miasta Wrocławia  Apel o nadanie jednej z wrocławskich ulic lub placów nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego „Bartosza” – Szefa sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa w 1918 r. i Naczelnego lekarza I Obwodu Śródmieście AK podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Zjazd na nową kadencję wybrał Prezesa Zarządu w osobie Leszka Kornosza i Prezydium Zarządu Okręgu w Zielonej Górze w składzie: Grażyna Suszczewicz, Bożena Knappe, Leszek Wieniawa-Długoszowski, Leonard Rusek, Antoni Skrendo, Marek Musielak, Zbigniew Kopociński, Zbigniew Kraus oraz Komisję Rewizyjną w składzie :Teresa Gładysz, Zbigniew Michalak, Michał Dziuba.

Leszek Kornosz - Prezes Zarządu Okręgu Zielona Góra

S.K

DSCN1263

DSCN1270

DSCN1283

DSCN1294

DSCN1319

 

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe