Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

2 grudnia br. na zaproszenie Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej.

Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

W uroczystej przysiędze uczestniczyli również kombatanci z Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

Więcej informacji

S.K

28 listopada br. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z członkami Prezydium, Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, uroczyście podziękowali za współpracę i pożegnali odchodzącą ze służby wojskowej do cywila Panią ppłk Magdalenę Otocką-Szwed.

Pani ppłk Magdalena Otocka-Szwed była Szefem Wydziału Współpracy z Administracją Państwową Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej i wiele lat wzorowo współpracowała z naszym Związkiem.

W podziękowaniu za współpracę Prezydium ZG m.in. uhonorowało Panią podpułkownik Dyplomem Uznania i wydawnictwami okolicznościowymi.

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0015

DSC 0018

DSC 0024

DSC 0026

DSC 0038

Dnia 23 listopada 2018 r. odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK” współpracującym z Okręgiem dowódcom wojskowym.

Odznaczenia otrzymali: płk Zdzisław Frątczak - Dowódca Garnizonu Łódź, płk Paweł Wiktorowicz - dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz płk Piotr Mitkowski - zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wręczenia odznaczeń dokonali: gość zjazdu - Wiceprezes Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura oraz płk Stanisław Pasikowski Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź.

W części roboczej wybrano Prezydium Zjazdu, a także składy komisji zjazdowych. Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura przedstawił informacje dotyczące okoliczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu.

Następnie Członkowie Naszego Związku - delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Łódź.

Prezesem został wieloletni członek Związku, Prezes Środowiska Polska Północno – Wschodnia, nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi - Tomasz Szamburski.

Wybrano także nowy skład Prezydium Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

W wymienionych władzach Okręgu dokonano w porównaniu do wyborów z poprzedniego Zjazdu tylko niezbędnych korekt i uzupełnień.

Podczas Zjazdu przedstawiono również informację dotyczącą powstania pomnika AK na Placu Hallera w Łodzi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes przedstawił program działania Okręgu oraz wskazał wytyczne określające zadania Okręgu. W tym zakresie niezwykle wspierająca była wypowiedź Wiceprezesa ZG kol. Marka Cieciury dotycząca utrwalania pamięci o Żołnierzach AK w Okręgu Łódź oraz działań mających wzmocnić wiedzę społeczeństwa polskiego o Armii Krajowej oraz eksterminacji Polaków przez hitlerowców i sowietów w czasie II wojny światowej.

tekst - Tomasz Szamburski 

foto - Sylwester Paczesny

S.K

1

3

4

6

8

9

 

26 października br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wziął udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie.

Okazją do spotkania była gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny „100 bohaterów na 100 lat niepodległości” wpisująca się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Oprócz zaprezentowania prac laureatów, zebrani wysłuchali wspomnień zaproszonych gości honorowych tj.  ks. Infułat dr Jana Sikorskiego oraz Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego.

Następnie zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli i uczniów.

Więcej informacji

S.K

SP N 225

W dniu 25 października br. na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka, Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystości z okazji 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego WP.

W ramach obchodów m.in. w Katedrze Polowej WP została odprawiona Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, po której nastąpiło odsłonięcie tablicy, upamiętniającej 100. rocznicę tego faktu. 

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była uroczystość na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W programie tej uroczystości był m.in. uroczysty apel, zmiana posterunku honorowego, przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców oraz pokaz musztry paradnej i defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Zwieńczeniem 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego WP był wieczorny uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Filharmonii Narodowej.

Więcej informacji

S.K

 

© 2020, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe