Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Za kilka dni obchodzić będziemy 8️0️. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W poniżej przekazujemy Apel do mieszkańców Warszawy podpisany m.in. przez Prezesa ZG ŚZŻAK hm. por. Janusza Komorowskiego, przedstawicieli Związku Powstańców Warszawskich. Władz Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
2024 08 01 apel

2024 07 07 0 IMG 2976

7️ lipca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Ostra Brama. W tym roku kilkudniowe obchody organizowane były przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Ambasadę RP w Wilnie oraz Związek Polaków na Litwie.

W wydarzeniu tym udział wzięli żołnierze Armii Krajowej. Zarząd Główny reprezentowany był przez prof. Jerzego Grzywacza żołnierza Armii Krajowej Członka Prezydium ZG ŚZŻAK oraz Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

1200 SZZAK uchwala zg

Uchwała nr 29/2024
Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
z dnia 28.06.2024

§ 1

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, któreu sunęło z ekspozycji wizerunki św. o Maksymiliana Marii Kolbego, błogosławionej Rodziny Ulmów oraz rtm. Witolda Pileckiego. Jest to świadectwo nieliczenia się z polskim etosem, z dziedzictwem religijnym i narodowymi imponderabiliami.

Odnotowujemy to jako kolejny akt degradacji tożsamości polskiej i prawdy o martyrologii Polaków w II wojnie Światowej i apelujemy o cofnięcie tej skandalicznej decyzji oraz powstrzymanie się od dalszych podobnych ingerencji w polską świadomość historyczną.

Jako społeczność kombatantów Polski Walczącej przypominamy, że św. o Kolbe otrzymał za działalność w konspiracji Order Krzyża Virtuti Militari, bł. Rodzina Ulmów poświadcza wobec świata polską wrażliwość na krzywdę bliźnich, a szczególnie prześladowaną przez Niemców społeczność Żydów, zaś rtm. Pilecki to nie tylko żołnierz niepodległości, ale i ofiara dwu systemów totalitarnych: niemieckiego i sowieckiego (komunistycznego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe