Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

2024 07 07 0 IMG 2976

7️ lipca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Ostra Brama. W tym roku kilkudniowe obchody organizowane były przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Ambasadę RP w Wilnie oraz Związek Polaków na Litwie.

W wydarzeniu tym udział wzięli żołnierze Armii Krajowej. Zarząd Główny reprezentowany był przez prof. Jerzego Grzywacza żołnierza Armii Krajowej Członka Prezydium ZG ŚZŻAK oraz Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

1200 SZZAK uchwala zg

Uchwała nr 29/2024
Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
z dnia 28.06.2024

§ 1

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, któreu sunęło z ekspozycji wizerunki św. o Maksymiliana Marii Kolbego, błogosławionej Rodziny Ulmów oraz rtm. Witolda Pileckiego. Jest to świadectwo nieliczenia się z polskim etosem, z dziedzictwem religijnym i narodowymi imponderabiliami.

Odnotowujemy to jako kolejny akt degradacji tożsamości polskiej i prawdy o martyrologii Polaków w II wojnie Światowej i apelujemy o cofnięcie tej skandalicznej decyzji oraz powstrzymanie się od dalszych podobnych ingerencji w polską świadomość historyczną.

Jako społeczność kombatantów Polski Walczącej przypominamy, że św. o Kolbe otrzymał za działalność w konspiracji Order Krzyża Virtuti Militari, bł. Rodzina Ulmów poświadcza wobec świata polską wrażliwość na krzywdę bliźnich, a szczególnie prześladowaną przez Niemców społeczność Żydów, zaś rtm. Pilecki to nie tylko żołnierz niepodległości, ale i ofiara dwu systemów totalitarnych: niemieckiego i sowieckiego (komunistycznego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2024 06 27 00

Dziś rozpoczęliśmy spotkanie poświęcone Akcji „Burza”, której 8️0️ rocznicę obchodzimy w tym roku.

Zaczęliśmy od złożenia wiązanek oddając hołd naszym bohaterom przy budynku „PASTY” Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

Później nastąpiło przejście do Przystanek Historia IPN, gdzie odbył się panel historyczny poświęcony właśnie temu wydarzeniu.

Spotkanie organizowane wspólnie z Instytut Pamięci Narodowej pod merytoryczną organizacja Wiceprezesa ZG ŚZŻAK prof. Wiesława Jana Wysockiego.

Wydarzenie to otwarte zostało przez Prezesa ZG ŚZŻAK por. hm. Janusza Komorowskiego oraz Zastępcy Prezesa IPN dr. hab. Karola Polejowskiego.

Dyskusje w panelu poprowadził prof. Tadeusz Wojciech Wolsza. Uczestnikami panelu byli:

  • dr Kazimierz Krajewski – prezes Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
  • prof. Janusz Odziemkowski,
  • dr hab. Waldemar Grabowski – pracownik Biuro Badań Historycznych IPN,
  • dr Marek Jedynak – dyrektor Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Wieczorem i w dniu następnym dalsze spotkania i warsztaty wsparte przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe