Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Prezes ŚZŻAK: Zwracam się do wszystkich Polaków, aby sprawdzili, gdzie znajduje się najbliższe miejsce upamiętniające żołnierzy AK i aby zapalili tam światła pamięci

Z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ma w planach wiele przedsięwzięć. Wszystkie wydarzenia zostały omówione podczas briefingu prasowego z udziałem prezes ŚZŻAK Teresy Stanek 8 lutego 2022 r. o godz. 12.00 przy budynku PAST-y, ul. Zielna 39 w Warszawie.

Najważniejszym aspektem obchodów rocznicy jest akcja „Światło dla Bohatera z AK”, której celem jest zapalenie znicza w hołdzie żołnierzom na terenie całej Polski w miejscach upamiętnień Armii Krajowej. Projekt współorganizowany jest z żołnierzami Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego.

„Światła zostaną zapalone w nocy z 13 na 14 lutego na grobach żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, miejscach straceń i miejscach pamięci upamiętniających, tych którzy zostali rozsypani w proch. Zwracam się do wszystkich, szczególnie młodych, aby sprawdzili, gdzie znajduje się najbliższe miejsce pamięci, gdzie będą mogli zapalić światła, które będą dowodem pamięci i nadziei” – zaapelowała prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek.

Prezes ŚZŻAK dodała, że ma nadzieję na ustanowienie 14 lutego świętem Armii Krajowej, wpisanym do kalendarza.

Po briefingu przed budynkiem PAST-y, gdzie zapaliliśmy światło pamięci inaugurując obchody i akcję, delegacja ŚZŻAK udała się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, gdzie także zapaliła znicz.

Część wydarzeń związanych z 80. rocznicą przekształcenia ZWZ w AK została przesunięta i odbędzie się w momencie, gdy liczba zachorowań na koronawirusa będzie znacznie niższa niż obecnie. Wtedy to zorganizujemy, uroczystość radosną, w której udział wezmą kombatanci.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz z żołnierzami Obrony Terytorialnej, zachęcają do zapalenia światła na miejscu pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Jak podkreślają sami żołnierze, dla Polaka to duma i honor być spadkobiercą tradycji walki o wolność oraz niezależność państwową. Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewne było, że tradycje formacji lokowane będą w Armii Krajowej.

W przededniu 80. rocznicy wydania rozkazu Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, w niedzielę 13 lutego, żołnierze Obrony Terytorialnej postawią w całej Polsce światło na grobach Bohaterów AK lub miejscach Ich pamięci. Zapraszamy do dołączenia do tej inicjatywy. Może w pobliżu Państwa domu jest zapomniane miejsce pamięci żołnierza AK? Niech w tym dniu, w przededniu 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, nie zabraknie symbolu naszej pamięci w miejscach uświęconych krwią Bohaterów oraz na miejscach Ich wiecznego odpoczynku.

Kombatanci ze ŚZŻAK wspierają merytorycznie WOT w zakresie edukowania żołnierzy, uczestniczą w procesie wyboru patronów poprzez czynne doradztwo oraz wspierają budowanie pamięci historycznej w WOT prowadząc zajęcia wśród żołnierzy. Na mocy podpisanego w 2018 roku dokumentu, żołnierze AK uczestniczą w życiu WOT biorąc udział w przysięgach wojskowych i innych przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

Dowództwo WOT kontynuuje tradycje Komendy Głównej Armii Krajowej. Opieka nad miejscami spoczynku, ale także troska o pozostających wśród nas kombatantów, to szczególna rola, jaka przypisana została żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie żołnierze OT mają pod swoją opieką blisko 900 kombatantów, żołnierzy AK i bohaterów wojennych.  Ta najmłodsza formacja polskich Sił Zbrojnych, integralna część polskiej armii, dziedziczy tradycje, dorobek, dzielność i nieustępliwość żołnierzy Armii Krajowej. Terytorialsi, jak niegdyś AK-owcy, mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi przekonaniami, gotowością obrony własnej Ojczyzny. Na wniosek dowódcy WOT, gen. broni Wiesława Kukuły, już na początku tworzenia się WOT, Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) jednogłośnie zaakceptowało prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na tarczy Orła WOT Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”) oraz na dziedziczenie tradycji przez Dowództwo oraz Brygady Obrony Terytorialnej. 28 czerwca 2017 Dowództwo WOT uroczyście przejęło  dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej, a 27 września obchodzone jest święto WOT, na pamiątkę 27 września 1939 roku, utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, zmienionego na Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 roku przemianowanego na Armię Krajową. Żołnierze WOT otrzymali także od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego”.

Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Adam Stefan Lewandowski  /  WOT

W dniu 8 grudnia 2021 r. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK w budynku PAST-y, Pan Jacek Łepecki  - Prezes Zarządu Fundacji Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, przekazał dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej świąteczne paczki dla kombatantów.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Teresa Stanek oraz przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK: Warszawa, Warszawa-Wschód, Warszawa-Powiat, Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu AK „Kiliński”, Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”.

Serdecznie dziękujemy za to, że kolejny raz Pan Jacek Łepecki wraz ze swoimi współpracownikami angażując swój czas, pracę i zdobyte środki finansowe zorganizowali akcję „Świąteczna paczka dla kombatanta. Spotkanie pokoleń”.

Strategicznym Partnerem Fundacji Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata”, w tym przedsięwzięciu, było Ministerstwo Obrony Narodowej.

SK

Fot. Marta Diakite

IMG 20211208 WA0031

IMG 20211208 WA0004

IMG 20211208 WA0010

IMG 20211208 WA0020

IMG 20211208 WA0035

IMG 20211208 WA0016 

IMG 20211208 WA0037

W dniu 8 listopada br. w Olsztynie odbył się Zjazd Nadzwyczajny Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK, który powołał nowe władze.

Na funkcję Prezesa Okręgu został wybrany dr Paweł Piotr Warot – Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

W Zjeździe uczestniczył przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK – Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Następnie w grudniu br. nowo wybrany Zarząd, na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

  • Anna Szczepańska – Wiceprezes
  • Dariusz Jarosiński – Wiceprezes
  • Wiesław Wicik – Wiceprezes
  • Joanna Skopińska – Sekretarz
  • Sabina Mazurek – Skarbnik

SK

fot. Okręg Warmińsko-Mazurski ŚZŻAK 

DSC 0072 2

W dniu 1 grudnia 2021 r., członek Prezydium ZG Janusz Komorowski, uczestniczył w uroczystości Aktu Nadania przez Radę Miejską Leszna pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Leszna gen. dyw. Stefanowi Roweckiemu „Grot”.

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji Jednostki Wojskowej „GROM” w Warszawie, podczas której Akt Nadania został przekazany na ręce bratanicy generała Pani Krystynie Roweckiej-Trzebickiej.

Przedstawiciel Prezydium  ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wziął udział w uroczystości na zaproszenie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno.

SK

Więcej informacji i galeria zdjęć 

© 2023, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe