Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

W dniu 2 października br. na zaproszenie Prezesa Okręgu Opole ŚZŻAK Henryka Wiernego, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, członek Prezydium prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Prezes Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK Stanisław Ułaszewski, uczestniczyli w uroczystości jubileuszu XXV-lecia powołania Opolskiego Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej połączonej z obchodami 81. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Przemienienia Pańskiego na Osiedlu Armii Krajowej, a następnie była kontynuowana przed Pomnikiem Środowiska Armii Krajowej przy Placu Kościelnym, gdzie po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Poległych, kompania honorowa oddała salwę, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczyste  spotkanie  było  również okazją do wręczenia Medali Pamiątkowych "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”, które najbardziej zasłużonym osobom wręczył członek Prezydium ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, a następnie Prezes Okręgu Opole ŚZŻAK Henryk Wierny wręczył Medale Pamiątkowe Opolskiego Okręgu ŚZŻAK, a także statuetki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym również członkom Zarządu Głównego ŚZŻAK.

MJ/SK

wideorelacja

fotorelacja 

 

OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ W KONKURSIE PROO 1A

NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MISYJNYCH ORAZ WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

W dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nastąpiło uroczyste przekazanie podpisanej w dniu 14 września br. umowy nr 1/PROO/1a/2020, na mocy której Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Główny otrzyma środki finansowe w kwocie 550 tys. PLN wydatkowane do roku 2022, na realizację zadania w ramach Programu  Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 1a. – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, edycja 2020, określonego szczegółowo we wniosku nr 22824-2.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, budowanie kapitału ludzkiego i podnoszenie standardów pracy oraz zarządzania organizacją, a także na realizację celów statutowych organizacji.

Podpisanie umowy było zwieńczeniem dwuetapowego, otwartego konkursu skierowanego do organizacji sektora pozarządowego, w którym wzięło udział 2102 organizacje z całej Polski. Pierwszy etap obejmował przygotowanie wniosku wstępnego. Do drugiego etapu konkursu tj. przygotowania wniosku pełnego zostały zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski wstępne, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ze 174 wniosków pełnych, które zostały dopuszczone do drugiego etapu, wyłoniono 83 wnioski z najwyższą oceną, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania i realizacji. Wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został bardzo wysoko oceniony przez niezależną grupę ekspertów uzyskując prawie maksymalną ilość punktów w obu etapach konkursu. Zaplanowane we wniosku zadania będą wykonywane w latach 2020 – 2022. Wniosek wstępny i wniosek pełny w konkursie opracowały i przygotowały pracownice Biura Zarządu Głównego: Główna Księgowa i Halina Gronczewska, przy współudziale Macieja Jarosińskiego.

W uroczystym przekazaniu umowy  z ramienia Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego udział wzięli: Weronika Najda Zastępca Dyrektora, Stefan Kołucki Kierownik Biura Programów Horyzontalnych i Przemysław Zawada Opiekun Projektu.

Związek nasz reprezentowała Hanna Stadnik pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Głównego, Maciej Jarosiński skarbnik i Halina Gronczewska.

Informacje o udziale Związku w konkursie i uzyskanej dotacji pozwalającej na efektywniejszą realizację zaplanowanych działań w najbliższych latach, zostały przekazane prezesom Okręgów ŚZŻAK na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 18 września br.

MJ/HG/SK

fot. Barbara Lewandowska 

 

20200928151750 509A3398 01

20200928152105 509A3408 01

20200928152038 509A3405 01

30 września 2020 roku w Tarnowie odbył się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz - Prezesa, Prezydium Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu Koleżeńskiego Okręgu oraz Delegatów na Zjazd Związku.

Obradom przewodniczył Maciej Małozięć (Dębica), a sekretarzem została wybrana Dorota Kawa (Pleśna). Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pracowała w składzie: Anna Wadas (Pleśna) oraz Adam Krupa (Tarnów). W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Elżbieta Klepacka (Tarnów) i Małgorzata Wielgus (Tarnów).

Po wysłuchaniu sprawozdań: merytorycznego (przedstawionego przez Prezesa Ryszarda Żądło), finansowego (przedstawionego przez księgową Zofię Rzepkę), Komisji Rewizyjnej (przedstawionego przez przewodniczącą Elżbietę Ziębę), Sądu Koleżeńskiego (przedstawionego przez przewodniczącego Ryszarda Fedora), Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

Zjazd dokonał wyboru władz Okręgu kadencji 2020-2023.

Prezesem Okręgu ponownie wybrany został Ryszard Żądło (Tarnów).

W skład Prezydium Zarządu Okręgu wybrani zostali:

- Maciej Małozięć (Dębica) - wiceprezes;

- Ryszard Fedor (Tarnów) - wiceprezes;

- Dorota Kawa (Pleśna) - sekretarz;

- Małgorzata Wielgus (Tarnów) - skarbnik;

- Zbigniew Król (Bolesław) - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Okręgu:

- Elżbieta Zięba (Tarnów);

- Elżbieta Jarzębska (Dębica);

- Grzegorz Milówka (Tarnów).

Sąd Koleżeński Okręgu:

- Tadeusz Pasierb (Brzesko) - przewodniczący;

- Krzysztof Bigaj (Brzesko);

- Małgorzata Czernecka (Pleśna);

- Maria Pietracha (Dąbrowa Tarnowska);

- Jan Świtecki (Nowy Sącz).

Zjazd dokonał także wybory Delegatów Okręgu na Zjazd Delegatów Związku. Delegatami zostali wybrani: Maciej Małozięć (Dębica); Anna Wadas (Pleśna). Zastępcami delegatów wybrano: Jana Świteckiego (Nowy Sącz) oraz Grzegorza Milówkę (Tarnów).

informacja i fotorelacja: Okręgu Tarnów ŚZŻAK

HS/SK

DSC 6045

DSC 6035

DSC 6029

DSC 6022

W dniu 27 września br. w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Hanna Stadnik - p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK oraz prof. dr hab. Leszek Żukowski - były Prezes ZG, oddali hołd bohaterom tworzącym struktury Podziemnego Państwa Polskiego.

Uroczyste złożenie kwiatów, w asyście pocztu sztandarowego Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawionego przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”, odbyło się przed  Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Pomnikiem Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

HS/SK

fot. SK

1

2a

3a

4 81

5

6 81

7

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną została zmieniona dotychczasowa formuła organizacji obchodów rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Urząd m.st. Warszawy w 81. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego odświętnie przygotuje miejsca pamięci, gdzie w wyznaczonych godzinach instytucje, urzędy i środowiska będą mogły w godnej oprawie złożyć kwiaty i oddać hołd bohaterom tworzącym struktury Podziemnego Państwa Polskiego.

W związku z powyższym w dniu 27 września br. (niedziela) uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się:

- o godz. 13.45 - przy Pomniku gen. Stefana Roweckiego „Grota”

- o godz. 14.00 - przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

- o godz. 14.10 - przy Pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy AK

SK

© 2024, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe