W dniu 14 grudnia br. odbyło się 3. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Pani dr Ewie Herman – lekarzowi medycyny, która otacza szczególną opieką członków ŚZŻAK.

Po części uroczystej, tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku m. in.: przyjęto preliminarz na 2019 r., podjęto decyzję o rozwiązaniu Okręgu Częstochowa ze względu na niemożliwość jego dalszego działania, a następnie włączenia go jako Koło do Okręgu Śląsk ŚZŻAK, przedstawiono informacje o Zjazdach w Okręgach: Bydgoszcz, Łódź, Radom i Zielona Góra. Dużo czasu poświęcono również na omówienie sprawy Okręgu Kielce.

Przedstawiciele z Muzeum Armii Krajowej poinformowali zebranych o tworzeniu bazy zawierającej ewidencję żołnierzy Armii Krajowej, a Pani dr Halina Postek z Muzeum Getta Warszawskiego o poszukiwaniu żołnierzy Armii Krajowej, którzy udzielali pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Przedstawiciele obu instytucji zwrócili się do naszego Związku  z prośbą o pomoc przy realizacji obu projektów.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał wspólnie z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0011

1

DSC 0090

 6

5

DSC 0132

DSC 0135

DSC 0153

12 grubrnia br. odbyło się 7. Zebranie Prezydium ZG ŚZŻAK w tej kadencji. W związku ze złożoną 7 grudnia 2018 roku rezygnacją z członkostwa w ŚZŻAK przez Sekretarza Ryszarda Dorfa, podczas posiedzenia dokonano następujących zmian:

  • Mieczysława Szostka - zastępcę członka Prezydium, powołano na członka Prezydium, na zwolnione miejsce
  • Mieczysławowi Chadzie - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Sekretarza, odwołując Go równocześnie z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży
  • Wiesławowi J. Wysockiemu - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży 

2 grudnia br. na zaproszenie Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej.

Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

W uroczystej przysiędze uczestniczyli również kombatanci z Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

Więcej informacji

S.K

28 listopada br. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z członkami Prezydium, Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, uroczyście podziękowali za współpracę i pożegnali odchodzącą ze służby wojskowej do cywila Panią ppłk Magdalenę Otocką-Szwed.

Pani ppłk Magdalena Otocka-Szwed była Szefem Wydziału Współpracy z Administracją Państwową Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej i wiele lat wzorowo współpracowała z naszym Związkiem.

W podziękowaniu za współpracę Prezydium ZG m.in. uhonorowało Panią podpułkownik Dyplomem Uznania i wydawnictwami okolicznościowymi.

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0015

DSC 0018

DSC 0024

DSC 0026

DSC 0038

Dnia 23 listopada 2018 r. odbył się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK” współpracującym z Okręgiem dowódcom wojskowym.

Odznaczenia otrzymali: płk Zdzisław Frątczak - Dowódca Garnizonu Łódź, płk Paweł Wiktorowicz - dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz płk Piotr Mitkowski - zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wręczenia odznaczeń dokonali: gość zjazdu - Wiceprezes Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura oraz płk Stanisław Pasikowski Wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź.

W części roboczej wybrano Prezydium Zjazdu, a także składy komisji zjazdowych. Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Marek Cieciura przedstawił informacje dotyczące okoliczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu.

Następnie Członkowie Naszego Związku - delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Łódź.

Prezesem został wieloletni członek Związku, Prezes Środowiska Polska Północno – Wschodnia, nauczyciel ZSP nr 9 w Łodzi - Tomasz Szamburski.

Wybrano także nowy skład Prezydium Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

W wymienionych władzach Okręgu dokonano w porównaniu do wyborów z poprzedniego Zjazdu tylko niezbędnych korekt i uzupełnień.

Podczas Zjazdu przedstawiono również informację dotyczącą powstania pomnika AK na Placu Hallera w Łodzi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes przedstawił program działania Okręgu oraz wskazał wytyczne określające zadania Okręgu. W tym zakresie niezwykle wspierająca była wypowiedź Wiceprezesa ZG kol. Marka Cieciury dotycząca utrwalania pamięci o Żołnierzach AK w Okręgu Łódź oraz działań mających wzmocnić wiedzę społeczeństwa polskiego o Armii Krajowej oraz eksterminacji Polaków przez hitlerowców i sowietów w czasie II wojny światowej.

tekst - Tomasz Szamburski 

foto - Sylwester Paczesny

S.K

1

3

4

6

8

9

 

© 2019, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe