Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

8 marca 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji "Patriotycznej Gry Komunikacyjnej" i wręczenie nagród jej laureatom.

Współorganizatorami przedsięwzięcia był: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Mirosław Chada, który powitał uczestników uroczystości, a szczególnie Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego, członków Prezydium ZG ŚZŻAK i Rady Fundacji FPPP oraz Wiceburmistrza dzielnicy Śródmieście Wojciecha Matyjasiaka i Wiceprezesa Fundacji GPW Alinę Bączar-Bednorz.

Dalsze prowadzenie uroczystości zostało przekazane Panu Maciejowi Rayzacherowi.

Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wygłosił laudację o grze, jej idei i bohaterach.

Kolejnym punktem było zaprezentowanie przez Wiceprezesa ZG ŚZŻAK, prof. Marka Cieciury, pomysłodawcy i organizatora gry, charakterystyki III edycji gry i planów jej rozwoju

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, firmę Smart Education, Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkół i uczelni.

W klasyfikacji indywidualnej dziesięciu uczestników, którym przyznano wirtualne odznaki, otrzymało nagrody rzeczowe i dyplomy. Wśród nich byli Michał Krawczyk "Jastrząb" i Mikołaj Szewczyk "Mikosz", którzy zajęli ex aequo dwa pierwsze miejsce uzyskując maksymalnie możliwą liczbę punktów, w tym za fizyczne odwiedzenie wszystkich 154 miejsc.

Wyróżniono także statuetkami i dyplomami najlepsze 3 szkoły: Szkołę Podstawową Nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery, Szkołę Podstawową Nr 88 im. Gabriela Narutowicza oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z Tarnowskich Gór oraz jedną uczelnię: Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili artyści: Katarzyna Drelich i Stanisław Łopuszyński, których za wykonanie piosenek AK-owskich publiczność doceniła gromkimi brawami.

Uroczystość zakończyła się rozmowami przy kawie i herbacie.

Film z uroczystości
przygotowany pro bono przez Telewizję Internetową wRealu24

MC/SK

fot. Alina Nowacka-Brysiak

DSC 0005a

DSC 0030a

DSC 0053a

DSC 0011a

DSC 0061a

DSC 0080a

DSC 0084a

DSC 0103a

DSC 0106a

DSC 0121a

DSC 0130a

6 marca br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie ze Skarbnikiem ZG Maciejem Jarosińskim uczestniczyli w uroczystym podpisaniu „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Pułkiem Reprezentacyjnym WP, a Stowarzyszeniem Strzelcy Rzeczypospolitej.

Porozumienie ma na celu m.in. współdziałanie w wychowaniu patriotycznym młodzieży, kultywowanie tradycji WP oraz działanie na rzecz obronności państwa.

SK

fot. Maciej Lewandowski 

DSCN2810

DSCN2868

DSCN2828

DSCN2836

DSCN2848

14 lutego br. w całym Kraju odbyły się uroczystości z okazji 77. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i 76. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

Tradycyjnie centralne uroczystości odbyły się w Warszawie i rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK.

W asyście pocztów sztandarowych, Mszy Świętej przewodniczył delegat Biskupa Polowego WP ds. kombatantów, weteranów i osób represjonowanych ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. List do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Natomiast przemówienia okolicznościowe wygłosili: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W dalszej kolejności został odczytany „Apel Pamięci”, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Przewodniczący GKR Tadeusz Trela oraz członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski. W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, a także wojsko.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Po południu w Budynku PAST-y w Centrum Edukacji Historycznej FPPP odbył się „kominek harcerski” zorganizowany wspólnie z organizacjami harcerskimi. W trakcie spotkania przy świecach – symbolu przyjaźni i miłości odśpiewano harcerskie piosenki i odbyła się gawęda o Armii Krajowej.

S.K

fot. S.K

DSC 0007

DSCN2443

                fot. Maciej Lewandowski

DSC 0037

DSC 0041

DSC 0051

DSC 0070

DSC 0079

DSC 0095

DSC 0100

DSC 0117a

8 lutego br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, wziął udział w uroczystej akademii z okazji Święta Służby Więziennej.

W tym roku Służba Więzienna rozpoczyna jubileusz 100-lecia funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty nadania na wyższe stopnie służbowe, odznaki resortowe "Za zasługi w pracy penitencjarnej", Odznaki  "Semper Paratus" oraz odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa.

Również Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, na mocy Postanowienia Nr 140/2019 Kapituły Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” wręczył trzem wyróżniającym się funkcjonariuszom,nasze Związkowe odznaczenie.

S.K

fot. kpt. Michał Grodner

DSC 6992

DSC 6972

 

© 2020, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe