Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

28 stycznia 2020 roku do 8 Okręgów ŚZŻAK oraz 2 innych osób z wprowadzeniem Teresy Piwnik zostały rozesłane pocztą elektroniczną dwa dokumenty:

  1. List otwarty Prezesów 3 Kół Okręgu Kielce
  2. Uprawomocnione Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o uchyleniu uchwały Zarządu Głównego (w sprawie jej członkostwa w ŚZŻAK).

We wprowadzeniu podane są cztery nieprawdziwe informacje:

  1. Akceptacja przez Zarządu Główny uchwał Zarządu Okręgu w Kielcach o rozwiązaniu trzech największych Kół – sprawa nie była rozpatrywana przez Zarząd Główny
  2. Określenie Zarządu Okręgu w Kielcach jako władz „samozwańczych” – Zarząd w Kielcach został wybrany na Zjeździe Okręgu w dniu 23.06.2018 r. zgodnie ze Statutem, w obecności przedstawicieli Zarządu Głównego, potwierdzają to opinie i uchwały Zarządu Głównego 14/2018 i Głównej Komisji Rewizyjnej 2/2019 – tego właśnie faktu Teresa Piwnik nie chce przyjąć do wiadomości
  3. Władze Okręgu, z którymi współpracują w/w 3 Koła, nie są prawomocne - zostały wybrane podczas Zjazdu w dniu 09.06.2018 r. przeprowadzonego niezgodnie ze Statutem.
  4. Teresa Piwnik nie pełni funkcji Wiceprezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach – została bowiem wybrana na powyżej wymienionym Zjeździe, przeprowadzonym niezgodnie ze Statutem.

Na dodatek korespondencja została wysłana ze skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (sugerującej władze Okręgu Kielce) do używania której Teresa Piwnik nie ma żadnego prawa.
Załączone Postanowienie Sądu dotyczy osobistych spraw Teresy Piwnik i nie ma powodu ich rozpowszechniania. W szczególności dotyczą one stwierdzenia członkostwa w ŚZŻAK.
Komentarze do dokumentów załączonych do wprowadzenia:

Przy okazji informujemy, że Teresa Piwnik napisała wcześniej lub podpisała kilka podobnych dokumentów rozesłanych w analogiczny sposób, atakujących w szczególności centralne Władze Związku, łącznie z Prezesem:

  • List otwarty do Członków ŚZŻAK z 15.10.2019 r.
  • list adresowany do Prezesa ZG z dnia 21.11.2019 r.

Pierwszy z dokumentów nie został przysłany ani do Prezesa, ani do Prezydium ZG.
Z dokumentami tymi i udzielonymi odpowiedziami można zapoznać się w Biurze Zarządu Głównego ŚZŻAK.
Postępowanie Teresy Piwnik spowodowało „absolutną kompromitację”, jej osoby, a nie całego Związku. Potwierdzeniem tego są oceny jej postępowania podczas Zebrania Zarządu Głównego: wysoce negatywne 50 % i negatywne 19 % (głosowało 26 członków ZG).
Działania te są wysoce szkodliwe, podrywają pozycję i dorobek Związku, który niedługo będzie obchodził 30. Rocznicę powstania.
Na końcu należy podkreślić, że ani Teresa Piwnik, ani pozostali 3 autorzy rozsyłanych dokumentów nie są kombatantami, tym więc bardziej nie ma żadnych podstaw do takiej „wywrotowej” działalności.
Z ogromnym żalem należy stwierdzić, iż osoby – co podkreślamy – nigdy nie będące żołnierzami AK w szeregach naszej organizacji znalazły się chyba przypadkowo, uzurpując sobie prawo do decydowania o losach Związku.
Praktycznie ich działania podrywają dobre imię najliczniejszej w Polsce niepodległościowej organizacji kombatanckiej.
Honor żołnierza polskiego był i jest dla nas najwyższym prawem. I poza nielicznymi wyjątkami wszyscy w nim działamy - tak jak w Armii Krajowej - bezinteresownie i ochotniczo.

Rzecznik Prasowy SZŻAK

ppłk Tadeusz Filipkowski

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezpardonowych ataków na Armię Krajową wygłaszanych przez Prezydenta Rosji.

Armia Krajowa rzekomo miała mordować Żydów i Ukraińców, stwierdzenia takie są nieudowodnione i niepoparte upublicznionymi, wiarygodnymi materiałami.

Podstawowym obowiązkiem największej ochotniczej armii świata podczas II wojny światowej była walka o odzyskanie niepodległości i suwerenności RP.

Nas, byłych żołnierzy Armii Krajowej zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej pozostała przy życiu zaledwie garstka. Dochodzimy do naszych ostatnich dni i nie mamy ani sił, ani środków by podejmować dyskusję z nieuzasadnionymi atakami.

Możemy jedynie wyrazić nasze oburzenie, a polemikę z inwektywami pozostawić kompetentnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz profesjonalnym historykom.

                                                                                                             Rzecznik Prasowy ŚZŻAK

                                                                                                              ppłk Tadeusz Filipkowski

Szanowni Darczyńcy!

Informujemy, że zakończyliśmy zainicjowaną przez Hannę Stadnik Wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, akcję portalu „zrzutka.pl” na zebranie środków na sfinansowanie działalności ŚZŻAK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym oraz inicjatorce zbiórki!

Jeżeli jednak odczuwacie Państwo dalszą potrzebę dofinansowania naszego Związku, wpłaty prosimy kierować na Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 2268 4221 

                                                                                                                   Skarbnik ŚZŻAK

                                                                                                                  Maciej Jarosiński

 

W dniu 16 listopada br. na Wojskowej Akademii Technicznej odbył się III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”, na którym wystąpili finaliści konkursu wokalnego pieśni patriotycznej oraz chóry i zespoły polskie z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Festiwal odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy współorganizacji: Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Akademii Technicznej, Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” oraz Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, a także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Gala Festiwalu rozpoczęła się od przeczytania listów okolicznościowych skierowanych do organizatorów i uczestników przez Sekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Następnie do zebranych zwrócił się Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat, który powitał przybyłych gości.

W pierwszej części Festiwalu wystąpiło dziesięciu solistów konkursu wokalnego pieśni patriotycznej, spośród których Jury w składzie: Przewodniczący Lech Makowiecki, Anna Przybysz, Maciej Wróblewski, musiało przyznać trzy główne nagrody, a w przerwie publiczność w głosowaniu mogła również wybrać swojego faworyta.

Nagrodę Publiczności otrzymała Sylwia Krzywda. Natomiast werdykt Jury przedstawiał się następująco: 3 miejsce przyznano Ewie Smereckiej, 2 miejsce Dominikowi Fijałkowskiemu, natomiast 1 miejsce przypadło Agacie Jędrzejewskiej. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

W drugiej części koncertu wystąpiły chóry i zespoły polskie z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Widzowie mogli zobaczyć i wysłuchać chórów „Kraj rodzinny” oraz „Słoneczka” z Białorusi, Zespołu Pieśni i Tańca „Ojzowizna” z Litwy oraz Chóru  „Cantica Anima” oraz Zespołu „Srebrne głosy” z Ukrainy. Każdy z zespołów otrzymał statuetkę okolicznościową i dyplom uczestnictwa w Festiwalu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu, jak również zaproszone kresowe chóry oraz publiczność wspólnie wykonały „Czerwone maki na Monte Cassino”. Nastepnie Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK podziękował za udział artystom i widowni, na której zasiadali licznie przybyli kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele darczyńców i zaprzyjaźnionych instytucji, studenci WAT oraz młodzież szkolna.

Władze Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Prezes prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes Hanna Stadnik, Przewodniczący GKR Tadeusz Trela, Prezes Okręgu Wołyń Anna Lewak, Prezes Środowiska Batalionu „Kiliński” Janusz Jakubowski, Wiceprezes Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Aleksander Kostrowicki oraz Wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód Wiesław Studzińsk.

Festiwal był piękną, wzruszającą lekcją patriotyzmu. Był również okazją do pielęgnowania i zintegrowania polskich środowisk oraz popularyzowania historii poprzez pieśni. Nie mógłby się jednak odbyć bez darczyńców: Fundacji Energa, Fundacji Grupy PKP oraz Mecenatu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca. Partnerami Festiwalu był: Senat RP, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Fundacja PZU, Fundacja PKO, Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

Galę poprowadził Jacek Barczak.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0002

B

20191116 180855

A

DSC 0036

DSC 0055

DSC 0081

DSC 0102

DSC 0111

DSC 0173

DSC 0178

DSC 0184

© 2022, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe