Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

W dniu 9 stycznia br., w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, na zaproszenie Komendanta Stołecznego Policji, przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZŻAK na czele z Prezesem prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim, uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy podinsp. Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego – Patrona Komendy Stołecznej Policji.

Uroczystość w asyście pocztu sztandarowego odbyła się w Pałacu Mostowskich – siedzibie Komendy Stołecznej Policji i rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta oraz odczytania laudacji poświęconej patronowi, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej podinsp. Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego.

Następnie po przemówieniach okolicznościowych zostały złożone kwiaty przed tablicą.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę okolicznościową w Białej Sali pt. „ Podinspektor P.P Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i policjant Niepodległej”. Ekspozycja prezentowała biografię podinspektora przez pryzmat dat i miejsc, które odgrywały w jego życiu znaczącą role.

Zwieńczeniem uroczystości był spektakl historyczno-edukacyjny pt. „Służba”, który odbyła się w godzinach popołudniowych w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.  

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN2163

DSCN2189

DSCN2169

DSCN2177

27 grudnia br. w Poznaniu i 28 grudnia br. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uroczystości w Poznaniu rozpoczęły się od złożenia wiązanek od władz województwa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan oraz pod tablicami pamiątkowymi dawnych bohaterów.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich w Farze Poznańskiej.

Następnie główne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie po przemówieniach okolicznościowych złożono kwiaty i zapalono znicze.

Tradycyjnie popołudniu na Placu Wolności został wystawiony obóz powstańczy, a przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego można było zobaczyć inscenizację historyczną. Uroczystości rocznicowe w Poznaniu zakończył koncert „Muzyka Wolności” z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej na Stadionie Miejskim.

28 grudnia br. uroczyste obchody przeniosły się do Warszawy, gdzie w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela została odprawiona uroczysta Msza Święta, po której uczestnicy przemieścili się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie zostały złożone kwiaty.

Zwieńczeniem uroczystości było oddanie hołdu bohaterom z Wielkopolski na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

W dwudniowych uroczystościach w asyście pocztów sztandarowych, uczestniczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w tym przedstawiciele Zarządu Głównego: Skarbnik Maciej Jarosiński oraz Henryk Józefowski z Okręgu Wielkopolska oraz członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

S.K

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0022

DSC 0029

DSC 0045

DSC 0070

DSC 0091

DSC 0099

DSC 0135

15 grudnia 2018 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Okręgu przy Placu Solnym 14a.

W części roboczej wybrano Przewodniczącego Zjazdu, a także składy komisji zjazdowych. Na wniosek przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

Członkowie naszego Związku – delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Dolnośląskiego.

Prezesem Okręgu został wieloletni członek Związku, Prezes Koła Wrocław-Psie Pole prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski. W skład Prezydium Zarządu Okręgu zostali wybrani: Henryka Burda, Sławomir Gutowski, Waldemar Kolendo, Anna Krupowicz, Sylwia Krzyżanowska, Kajetan Marcinkowski, Wojciech Trębacz.

Wybrano także nowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. W sposób szczególny podziękowano ustępującemu Prezesowi Okręgu Ryszardowi Filipowiczowi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu i Związku. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes, dziękując za wybór, przedstawił idee i wartości, którymi będzie się kierował pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.

Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Maciej Jarosiński przedstawił informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Zarządzie Głównym. Na pierwszym posiedzeniu zarząd określi zadania i podział obowiązków, o czym będziemy informować.

                                                                                        Wojciech Trębacz, Przewodniczący Zjazdu

fot. Beata Pierzchała

fot. Kajetan Marcinkowski

20181215 110643

P1010089

P1010100

P1010101

20 grudnia 2018 roku w budynku PAST-y w siedzibie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - FPPP, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, połączone z nadaniem sali konferencyjnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd FPPP: Prezesa por. Sławomira Pocztarskiego ps. "Bóbr" i Wiceprezesa Mirosława Chadę.

Spotkanie otworzył prof. Marek Cieciura – Wiceprezes ZG, Przewodniczący Rady FPPP, witając uczestników i uzasadniając nadanie sali Fundacji PPP imienia Marszałka.

Do powitania i podkreślenia roli Marszałka dołączył się Prezes ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”.

Nadanie sali konferencyjnej Fundacji PPP imienia Marszałka nastąpiło przez odsłonięcie posążka Marszałka. Uczynili to Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i Dowódca Garnizonu Warszawskiego gen. bryg. Robert Głąb oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski i Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Członkowie kapituły odznaki „Kolumbowie Rocznik 1920” Teresa Stanek i Sławomir Pocztarski odznaczyli Prezesa ŚZŻAK odznaką nr 1.

Prezes ŚZŻAK odznaczył Jana Ołdakowskiego - Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Medalem Pamiątkowym "Za Zasługi dla ŚZŻAK", nadanym w rocznicę zdobycia budynku PAST-y 20 sierpnia tego roku.

W dalszej kolejności zabrali głos m. in.: Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gen. Robert Głąb oraz Teresa Stanek - Prezes Ogólnopolskiego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu "Jodła" ŚZŻAK.

W spotkaniu oprócz wcześniej wymienionych brali udział: Wiesław Witek - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, ppłk prof. Jerzy Majkowski - Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK oraz członkowie Prezydium ZG ŚZŻAK i członkowie Rady FPPP.

Na zakończenie części oficjalnej ksiądz kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

W dalszej części spotkania kolędował zespół Środowiska "Żywiciel".

Na zakończenie uroczystości została udostępniona księga pamiątkowa oraz zostały wręczone upominki mikołajkowe.

MC/SK

1

              fot. Mirosław Chada - FPPP

2 U

             fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

3

              fot. Mirosław Chada - FPPP

IMG 1533

              fot. Mirosław Chada - FPPP

4

              fot. Mirosław Chada - FPPP

5

              fot. Mirosław Chada - FPPP

7 U

              fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

6

              fot. Mirosław Chada - FPPP

© 2020, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe