1.08.2015 r. - godz. 21.00


Tradycyjnie na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej zapłonął ogień pamięci. Będzie on widoczny nad miastem przez 63 dni, aż do 2 października.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

1.08.2015 r. - godz. 19.30


Na warszawskiej Woli, na największej nekropolii Powstania Warszawskiego przy pomniku Polegli Niepokonani w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezydent m.st. Hanny Gronkiewicz-Waltz i licznie zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oraz kombatantów i mieszkańców odbyła się modlitwa ekumeniczna.


Modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar Powstania Warszawskiego przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W modlitwie uczestniczyli także: ks. płk. Eugeniusz Bójko - kapelan prawosławnego ordynariatu wojskowego i ks. mjr Tomasz Wigłasz - kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w modlitwie wziął także udział Nezar Shariff - imam wyznaniowej gminy warszawskiej muzułmańskiego związku religijnego.

Po wspólnej modlitwie słowo do zebranych skierowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Wanda Traczyk-Stawska oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Następnie trzy salwy honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna WP, a po nich orkiestra wojskowa odegrała wiązankę powstańczych melodii.

Kwiaty w imieniu Powstańców Warszawskich złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Przewodniczący GKR Maciej Krokos.


Następnie pod Krzyżem Poległym i Pomordowanym na Cmentarzu Powstańców Warszawskich odbyła się Polowa Msza Święta.

fot. H.G

1.08.2015 r. - godz. 17.00

W „Godzinę "W" punktualnie o godz. 17.00 w Stolicy odezwały się syreny i kościelne dzwony, a na ulicach miasta zamarł ruch. W ten sposób tradycyjnie mieszkańcy Warszawy uczcili pamięć bohaterów.


W uroczystościach na warszawskich Powązkach przed Pomnikiem Gloria Victis uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy Stolicy.


Tradycyjnie odmówiono krótką modlitwę, odegrano hymn państwowy, oddano salwę honorową i w obecności licznie zgromadzonych sztandarów złożono wieńce.

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

1.08.2015 r. - godz. 14.00

Zgromadzeni na uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, hierarchowie kościelni, przedstawiciele związków kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy Stolicy złożyli hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego.

Pod pomnikiem stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie Parlamentu, przy ul. Wiejskiej, warty honorowe zaciągnęło Wojsko Polskie oraz harcerze.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezes ZG ŚZŻAK Leszek Żukowski oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski w swoim wystąpieniu przypomniał niektóre wydarzenia sprzed wybuchu Powstania Warszawskiego, które sprawiły, że wahano się z podjęciem decyzji. Wyraźnie zaznaczył, że o wolność trzeba walczyć, a ta walka nie zawsze kończy się zwycięstwem. Zastanawiał się również jak będą wyglądały kolejne rocznice powstania, gdy ich już zabraknie. Na zakończenie wystosował Apel do młodego pokolenia Polaków, aby przekazać swoim dzieciom, że o wolność Polski, która jest naszą Ojczyzną, trzeba nieustannie walczyć!

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od Powstańców Warszawskich w imieniu ŚZŻAK składali: prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG oraz Wojciech Barański – Wiceprezes ZG.

W imieniu Zarządu Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK wieniec złożył i zapalił znicz Wiceprezes Zarządu Okręgu Kol. Ludwik Misiek.

fot. S.K

fot.. S.K

1.08.2015 r. - godz. 13.15

Tradycyjnie elementem uroczystości Powstania Warszawskiego było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kwiaty złożył Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

fot. S.K

1.08.2015 r. - godz. 12.00

Na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystości, która była kolejnym punktem obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, udział wzięli m.in.: w imieniu Prezydenta RP Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa oraz kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy.


Wspólny wieniec organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: Wiceprezesi Zarządu Głównego Jerzy Żelaśkiewicz oraz Mieczysław Szostek.


fot. S.K

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

1.08.2015 r. - godz. 10.00

Przy pomniku „Mokotów Walczący - 1944” w parku im. Generała Orlicz-Dreszera hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym podczas Powstania Warszawskiego oddali kombatanci, przedstawiciele władz oraz harcerze i mieszkańcy.

Jak co roku elementem obchodów na Mokotowie był przemarsz uczestników na ul. Dworkową, gdzie w 1944 r. Niemcy wymordowali wychodzących z kanałów żołnierzy z Pułku AK „Baszta”.

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

31.07.2015 r. - ok. godz. 20.30


Po krótkiej przerwie technicznej na Placu Krasińskich rozpoczął się koncert „Muzyka z serialu Czas Honoru” według scenariusza i muzyki Bartosza Chajdeckiego.


Dramat tamtych czasów, tragedia miasta, heroiczne losy jego mieszkańców, trudne wybory walczących o swoje miasto młodych ludzi opowiedziane zostało niezwykle sugestywną muzyką.  


31.07.2015 r. - godz. 18.00  

Przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich miała miejsce uroczysta Polowa Msza Święta z udziałem powstańców i najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, Prezydentem elektem Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele .

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowało liczne grono biskupów i kapłanów m.in. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, bp Michał Janocha biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej oraz bp Bronisław Dembowski emerytowany biskup diecezji włocławskiej.

W homilii Biskup Polowy przypomniał, że Powstańcy, którzy przeszli przez piekło wojny, również po jej zakończeniu ponownie byli wtrącani w otchłań prześladowań, cierpienia i śmierci. Próbowano zabić pamięć o bohaterach narodowych, grzebiąc ich w bezimiennych dołach śmierci. Jednak ci, którzy ocaleli dawali i nadal dają świadectwo prawdzie. Wyraził wdzięczność kombatantom za to, że wsiewają „ziarna miłości i przebaczenia w serca młodego pokolenia”. Na koniec Biskup Polowy WP Józef Guzdek zaapelował o pokój.

Po zakończonej Eucharystii przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski.

W hołdzie bohaterskim i niezłomnym powstańcom odczytano Apel Pamięci i uczczono bohaterów salwą honorową. Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach werbli i w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono wieńce. Wspólny wieniec od Powstańców Warszawskich  złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK: prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG, Wojciech Barański – Wiceprezes ZG.

Oprócz bezpośrednich uczestników walk z tamtego okresu w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej. Nie zabrakło również harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców stolicy.

fot. S.K

fot. S.K

30.07.2015 r. - godz. 11.00

Już po raz kolejny w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci. Z rąk Prezydenta RP odznaczenia odebrali m.in. Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Batalionu „Kiliński” Kol. Barbara Wilczyńska-Sekulska oraz wielu innych członków naszego Związku.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dźwięk syren, które usłyszymy 1 sierpnia są wyrazem wdzięczności i pamięci, której nasze miasto zawsze dawało dowód, a zatrzymując się na minutę, po raz kolejny w ten sposób, miliony rodaków oddadzą hołd swoim bohaterom z Warszawy.

Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski podziękował za organizowanie dorocznych spotkań kombatantów z władzami państwowymi i samorządowymi. Zaznaczył, że dzięki takim spotkaniom w takim miejscu wracają wspomnienia sytuacji przeżytych w czasie powstania. Wyraził również nadzieję, że jak już zabraknie bezpośrednich świadków historii, pamięć o bohaterskim zrywie nie zostanie zapomniana m.in. dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego.

W spotkaniu udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych oraz organizacji kombatanckich. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz licznie przybyli członkowie naszego Związku.


fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

/S.K/