2023 04 18 Rada FPPP 1

Por. Teresa Stanek ps. „Mitsuko” działając z upoważnienia Fundatora (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej) w dniu 18 kwietnia 2023 roku powołała nowy skład Rady Fundacji PPP.

W skład Rady Fundacji zostali powołani:

 • Pan Maciej Gąsiorowski ps.„Olcha” – członek Szarych Szeregów, żołnierz AK, uczestnik akcji „Burza”;
 • Pan Adam Komorowski – syn Tadeusza „Bora” Komorowskiego;
 • Pan Rafał Obarzanek – wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK;
 • Pan Henryk Józefowski – prezes Okręgu Wielkopolskiego ŚZŻAK;
 • Pan Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK;
 • Pan Jacek Taylor – członek ŚZŻAK, były minister – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Pan Krzysztof Musielak – przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, członek ŚZŻAK;
 • Pan Arkadiusz Rubajczyk – przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, członek ŚZŻAK;
 • Pan Cezary Supeł – komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP, członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Podczas posiedzenia Rady wybrano Władze:

 • Pan Jacek Taylor – Przewodniczący,
 • Pan Cezary Supeł – Wiceprzewodniczący,
 • Pan Krzysztof Musielak – Sekretarz.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego powstała 18 sierpnia 2000 roku. Jej fundatorem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Od listopada 2000 r. Fundacja jest właścicielem historycznego budynku PAST-y, który w czasie Powstania Warszawskiego w długotrwałych i krwawych walkach został zdobyty przez powstańców. Całkowity dochód z eksploatacji budynku, jak również z innej działalności fundacji jest przeznaczony na jej działalność statutową.

Źródło zdjęć: Okręg Tarnów ŚZŻAK

2023 04 18 Rada FPPP 2

2023 04 18 Rada FPPP 3

2023 04 18 Rada FPPP 4

2023 04 18 Rada FPPP 5