1200 SZZAK n Janusz Kwapisz

Pogrążeni w smutku przekazujemy wiadomość, że dziś zmarł ppor. Janusz Kwapisz – Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Syn żołnierza AK, zasłużony w działalności na rzecz kultywowania tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, odznaczony m.in. medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”, medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” i odznaczeniem pamiątkowym „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 29 sierpnia o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu w Sławkowie.