W dniu 31 maja 2012 z inicjatywy Koła Wodzisław ŚZŻ AK (Prezes Kazimierz Suliga) i Gminy Wodzisław (Wójt Józef Syska, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Baran) odsłonięto i poświęcono Pomnik upamiętniający zrzut lotniczy broni i sprzętu dla Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes ZG Piotr Kurek.

Uroczystość, w obecności 12-tu Pocztów Sztandarowych, rozpoczęła się Polową Mszą Św. w intencji lotników RAF i żołnierzy AK. Następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika połączone z Apelem Pamięci, przemówieniami okolicznościowymi oraz składaniem wiązanek kwiatów. Piotr Kurek wręczył przyznane przez Prezydium ZG Odznaki-Wyróżnienia „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻ AK”. Odznaki otrzymali: Kazimierz Suliga, Henryk Dłużewski (liczący 96 lat projektant wielu Pomników upamiętniających AK) Edmund Kaczmarek (Starosta Jędrzejowski) i Michał K. Nowak (Prezes Szkolnego Klubu Historycznego w Wodzisławiu). Wręczone zostały również dyplomy Józefowi Sysce i nadleśniczemu Andrzejowi Wójciakowi. Sponsorzy, członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i reprezentanci władz samorządowych otrzymani wybite a okazji wzniesienia Pomnika medale „Pamięci Lotników RAF i żołnierzy AK”. Licznie uczestniczyła młodzież szkolna, w tym ze szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej z Jędrzejowa, Sędziszowa i Wodzisławia (Klub im. por. AK K.Lanckorońskiej).

Obecny był Prezes Okręgu Kielce ŚZŻ AK Zbigniew Mielczarek, Prezes Koła w Jędrzejowie Paweł Kowalski, Prezes Koła nr 1 z Kielc Aleksander Baranowski, Prezes Koła w Sędziszowie Zenon Kowalik. Rodzinę „Spalonych” ŚZŻ AK reprezentował Włodzimierz Kołkowski, a Związek Inwalidów Wojennych Paweł Kowal.

Na zakończenie zaproszeni goście i mieszkańcy mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży SSP w Piotrkowicach i Zespołu Szkół w Wodzisławiu, a także przy żołnierskiej grochówce wysłuchać piosenek w wykonaniu zespołu Stowarzyszenia Miłośników Piotrkowic

Uroczystość prowadził Bernard Suchmiel - członek Zarządu Okręgu Kielce ŚZŻ AK, wicedyrektor ZS Ponadgimnacjalnych nr 2 w Jędrzejowe przy którym działa Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Wartę przy Pomniku pełnili harcerze z DW ZHR im. W. Kadłubka z Jędrzejowa, a uroczystość zabezpieczała Straż Pożarna i Policja. 

 

Link do zaproszenia – strona z historią i treścią pomnika

   

Link do mapy – mapa dojazdu

 

Zdjęcia i więcej informacji

 

Zdjęcia i więcej informacji

 

P.K/S.K