Uroczystości zorganizowane były 20 sierpnia 2012 r. z okazji 68. rocznicy zdobycia gmachu PAST-y przez powstańców warszawskich. Zgromadziły przede wszystkim kombatantów, ale także najwyższe władze miasta, dzielnic, przedstawicieli urzędów państwowych oraz mieszkańców Warszawy.


Obchody odbywały się pod patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.


 
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

 
Pan Stanisław Oleksiak Prezes Zarządu Głownego SZŻAK

 
Pani Barbara Wilczyńska-Sekulska Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu "Kiliński" SZŻAK