W 70 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 19 kwietnia 2013 r. rozpoczęło swoją działalność Muzeum Historii Żydów Polskich. Budynek Muzeum stanął u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza w Warszawie.

O godz. 10.00 przed Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie rozpoczęły się oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych. W uroczystościach Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Prezes prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Honorowy Prezes Związku ppłk Stanisław Oleksiak VM.

Po przemarszu uczestników przed Pomnik Umschlagplatz w Muzeum Historii Żydów Polskich uczestnikom uroczystości zaprezentowana została część zbiorów archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W bogatym programie obchodów rocznicowych znajduje się również koncert zespołu "Bund Band”, w trakcie którego wykonane zostaną utwory inspirowane historią Marka Edelmana.

Na godz. 21.00 zaplanowano pokaz instalacji świetlnej przed budynkami Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich. W niebo skierowane zostaną silne reflektory mające upamiętnić ofiary Holockaustu, w tym 3 miliony żydowskich obywateli Rzeczypospolitej.

W przeddzień rocznicy odsłonięta została tablica upamiętniająca polskich Żydów podstępnie zwabionych do Hotelu Polskiego przy ul Długiej w Warszawie, a następnie zgładzonych. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezes Honorowy ŚZŻAK ppłk Stanisław Oleksiak, Wiceprezes ppłk Tadeusz Filipkowski i Sekretarz Związku Łucjan Sokołowski.

W Muzeum Historii Żydów Polskich na weekend 20-21 kwietnia zaplanowano wiele pokazów filmów, zajęć i warsztatów. W ramach dni otwartych zwiedzający poznają również architekturę budynku Muzeum, który został zaprojektowany przez Rainera Mahlämakiego.

W niedzielę o godz. 19 zostanie zainicjowany tzw. Łańcuch Pamięci, kilkaset osób stanie ze świecami wzdłuż murów dawnego getta.

SK/TF