W dniach 7 i 8 maja Prezydent RP Bronisław Komorowski, na zaproszenie Prezydenta Francji Francoisa Hollande złożył oficjalną wizytę w Paryżu. Pobytowi delegacji Polski, powiązanemu z obchodami 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej władze francuskie nadały szczególnie uroczysty charakter. Miał on potwierdzać znaczenie jakie Francja przywiązuje do budowy szczególnych, strategicznych relacji z naszym krajem. Prezydent Hollande podkreślał w swojej wypowiedzi o roli jaką nasz dynamicznie – mimo europejskiego kryzysu – rozwijający się kraj powinien odgrywać wraz z Francją i Niemcami w integrującej się Unii. „Stół oparty o trzy nogi jest bardziej stabilny” – potwierdzał jego opinię Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Bogaty program pobytu oprócz wizyt oficjalnych i protokolarnych przywidywał odwiedziny szeregu miejsc związanych z naszą historią. Należało do nich wizyta w Bibliotece Polskiej na Wyspie św. Ludwika oraz w Panteonie gdzie Prezydent RP złożył winiec na sarkofagu Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre Curie oraz – na swoje specjalne życzenie na grobie Jeana Monneta, jednego z założycieli Unii Europejskiej.

Nowy etap w odnowie tradycyjnie przyjaznych stosunków wyznaczała oprawa Dnia Zwycięstwa. W uroczystości udział wzięła – zaproszona przez rząd francuski delegacja Wojska Polskiego, po raz pierwszy przemaszerowując 8 maja w zwartym szyku od Łuku Triumfalnego przez Pola Elizejskie, udekorowane na całej swej długości ogromnymi flagami o polskich i francuskich barwach narodowych. Dla wzruszonych polskich weteranów II wojny była to symboliczna rekompensata naszej nieobecności w paradach zwycięstwa obchodzonych po raz pierwszy przed 68 laty w wolnej Europie, paradach w których przez dziesiątki lat brakowało miejsca dla żołnierza polskiego walczącego na wszystkich frontach od pierwszego do ostatniego dnia zmagań. Dlatego też – zważywszy na meandry naszej historii 8 maja określamy w kraju jedynie dniem zakończenia wojny w Europie.

Uroczystości pod Łukiem Triumfalnym rozpoczęły się odegraniem i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, Marsylianki, a następnie złożeniem wspólnego wieńca przez obu Prezydentów. Po przeglądzie zgromadzonych doborowych oddziałów Armii Francuskiej, przed którymi zajęła miejsce Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Prezydenci spotkali się z blisko dwustu polskimi weteranami wojny, wśród których znajdowała się 30 osobowa delegacja specjalnie zaproszonych na tę uroczystość polskich kombatantów z kraju. Uczestniczyli w niej członkowie ŚZŻAK (dwaj Wiceprezesi ZG: ppłk Tadeusz Filipkowski, mjr Jerzy Żelaśkiewicz, Skarbnik por. Edward Kwiatkowski, członkowie Prezydium ppłk Janusz Nowacki i kpt. Mieczysław Szostek, Przewodniczący GKR ppłk Jerzy Kacperczyk i Wiceprzewodniczący GKR kpt. Maciej Krokos, Prezes Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski wraz z członkami Okręgu: Zofią Chaszyńską, Albinem Kazimierzem, Stanisławem Łabieniec, Leszkiem Szulcem, Jackiem Tomaszewskim. Żołnierzy Armii Krajowej wzmacniała także 3 osobowa delegacja Związku Powstańców Warszawskich).

„Polski dzień” w Paryż zamknęło spotkanie w Pałacyku Ambasady RP z liczną miejscową Polonią. Media francuskie poświeciły naszej obecności wielogodzinne programy – przypominając o wysiłkach i ofiarach jakie umiłowanie wolności przyniosło naszemu narodowi, wspominając udział Polaków w bitwie o Francje w roku 1940, Narvik, Tobruk, desant w Normandii, Falaise i Colmar, a także epokę „Solidarności”. W kraju wizyta przeszła prawie niezauważona, jakby nie mogła być przejściem do nowego etapu w naszych wzajemnych stosunkach. Szkoda!

                                                                                                                              Tadeusz Filipkowski

Zdjęcia i więcej informacji