W dniu 15 maja br. w siedzibie Zarządu Głównego ŚZŻAK odbyło się zebranie Prezydium ZG ŚZŻAK podczas, którego omówiono wiele spraw związanych z bieżącą działalnością naszego Związku.

Ze względu na stan zdrowia z funkcji Wiceprezesa zrezygnował Kol. Jerzy Żelaśkiewicz.

Pozostali członkowie złożyli rezygnację z pełnienia dotychczas powierzonych im funkcji w Prezydium Zarządu Głównego oddając się do dyspozycji nowo wybranego Prezesa ZG prof. dr hab. Leszka Żukowskiego.

Prezydium powierzyło Kol. Januszowi Nowackiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego.

Po zarejestrowaniu zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym skład Prezydium ZG zostanie zmieniony i powiększony o osoby wybrane podczas ostatniego Zjazdu.

/SK/