W dniu 19 marca 2014 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, jak co roku, odbyły się symboliczne obchody imienin patrona Biblioteki, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, organizacji społecznych i kombatanckich, żołnierze WP, liczne poczty sztandarowe noszące imię Marszałka Piłsudskiego, a także delegacje środowisk mających za patrona Marszałka oraz przedstawiciele rodziny Józefa Piłsudskiego.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Wiceprezes Jerzy Żelaśkiewicz oraz Skarbnik Maciej Jarosiński.

Uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień. Związek Piłsudczyków uhonorował osoby działające na rzecz kultywowania historii i pamięci o Marszałku, w tym przedstawicieli władz Zarządu Głównego ŚZŻAK.

Również najbardziej zasłużeni członkowie Związku Piłsudczyków, za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i SZP-ZWZ-AK, otrzymali z rąk Wiceprezesa ZG ŚZŻAK Jerzego Żelaśkiewicza oraz Skarbnika ZG ŚZŻAK Macieja Jarosińskiego Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorem uroczystości był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Centralną Biblioteką Wojskową.

/S.K/

                              fot. Alina Nowacka

                             fot. Alina Nowacka

                              fot. Alina Nowacka

                             fot. Alina Nowacka

                             fot. Alina Nowacka

                              fot. Alina Nowacka