W dniu 24 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia izby historycznej im. Bohaterów II Wojny Światowej.

Podczas uroczystości uczestnicy mieli również okazję zobaczyć specjalnie przygotowany program poetycko-muzyczny pt. „Widziałam bohaterów i o tym muszę opowiedzieć …” oraz prezentację multimedialną inaugurującą lekcje patriotyczne w nowo otwartej izbie.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK Łucjan Sokołowski oraz poczet sztandarowy z dowódcą pocztu mjr Marianem Zacharskim na czele.

/S.K/

                              fot. Alina Nowacka

                              fot. Ł.S

                              fot. Alina Nowacka

                              fot. Alina Nowacka

                              fot. Alina Nowacka

                              fot. Alina Nowacka