W dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z Wiceprezesem ZG prof. dr hab. Mieczysławem Szostkiem złożyli wizytę w Zarządzie Okręgu Częstochowa ŚZŻAK.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie nadzwyczajni – nauczyciele z miejscowego Liceum.

Celem spotkania było zapoznanie się z trudną sytuacją personalno-organizacyjną w Okręgu.

Już jakiś czas temu Okręg Częstochowa ŚZŻAK sygnalizował chęć rozwiązania, z braku możliwości prowadzenia dalszej działalności społecznej, z powodu średniej wieku przekraczającej 85 lat.

Dzięki zaangażowaniu „młodego pokolenia” uzgodniono, że do jesiennych wyborów, przejmą oni w formie pomocy – obowiązki dotychczasowych działaczy.

Jest zatem nadzieja na utrzymanie działalności Okręgu Częstochowa ŚZŻAK.

/S.K/