W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w budynku PAST-y odbyło się spotkanie wielkanocne oraz koncert świąteczny.

Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anna Lewak powitała zebranych.

Następnie utalentowany wszechstronnie artysta, kompozytor Grzegorz Bożewicz wykonał na akordeonie i bandoneonie kilka utworów Jana Sebastiana Bacha.

Prezes Honorowy ŚZŻAK ppłk Stanisław Oleksiak przekazał zebranym świąteczne życzenia. Słowo i życzenia do zebranych skierował również Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan S. Ciechanowski.

Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

W spotkaniu świątecznym uczestniczyli licznie przybyli goście: przedstawiciele instytucji wspierających nasz Związek i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich zrzeszonych przy ŚZŻAK.

Obsługę spotkania zapewnili wolontariusze z Fundacji Banku BGŻ "Możesz na mnie polegać".

/S.K/

fot. S.K