W dniu 5 czerwca br., z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość w 70. rocznicę śmierci Józefa Becka – Ministra Spraw Zagranicznych w latach 1932-1939.

 

Na zaproszenie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego, w uroczystości z ramienia ŚZŻAK uczestniczyli: Prezes Honorowy ŚZŻAK Stanisław Oleksiak, Wiceprezesi ZG: Jerzy Żelaśkiewicz i Zygmunt Owczarski, Sekretarz ZG Łucjan Sokołowski, członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski oraz przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej - Maria Cegielska i Maciej Krokos.


/S.K/

fot. Ł.S


                         fot. Ł.S