W dniu 10.06.br w Sejmie RP rozpatrywany był poselski projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekt nowelizacji obejmuje ochronę prawną „Kotwicy” – Znaku Polski Walczącej, tj. ochronę przed wykorzystywaniem niezgodnym z wartościami, których jest symbolem.

Wprowadza również ochronę tego Znaku poprzez ustanowienie go dobrem ogólnonarodowym podlegającym ochronie prawnej na zasadach przewidzianych dla dóbr osobistych. Ustawa przewiduje również karę grzywny za publiczne znieważenie tego Znaku.

Głosowaniu w Sejmie RP przyglądali się przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZŻAK: Skarbnik Maciej Jarosiński, Przewodniczący GKR Maciej Krokos, członek Prezydium Edward Kwiatkowski oraz Andrzej Gładkowski.

Przyjęty przez Posłów akt, będzie rozpatrywany w Senacie.

/S.K/