W dniu 10.06.br. w Gdańsku Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski uczestniczył w obchodach XXV lecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej.

 

Następnie uczestnicy przeszli do Ratusza Głównego Miasta Gdańska, gdzie Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz powitał zebranych, po czym wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące XXV lat Okręgu.

 

Następnie Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski dokonał ceremonii odznaczenia za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Medalem „Pro Patria” sztandar OPEC Gdynia i osoby najbardziej zasłużone.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego Odznak Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, po których wręczeniu zabrał głos.

 

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Medali XXV lecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

Następnie w imieniu władz wojewódzkich i własnym współgospodarz uroczystości Prezydent Miasta Gdańska  Paweł Adamowicz wygłosił przemówienie.

 

Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali wiersz pt. „Kolumbowie” w wykopaniu uczennic II LO im. Jana Pawła II w Leźnie oraz koncert zespołu Cappella Gedanensiss.

 

W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, osoby współpracujące i zaprzyjaźnione z Okręgiem oraz członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.


ZDJĘCIA

 

/S.K/