W dniu 13 czerwca 2014 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 95. rocznicy powołania CBW.

Centralna Biblioteka Wojskowa została powołana rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. por. Józefa Leśniewskiego 13 czerwca 1919 roku, a obecnie jej zbiory liczą ponad 700 tys. woluminów, w tym wiele unikalnych dokumentów.

Uroczystość rocznicowa była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla pracowników CBW za długoletnią służbę, które nadawane są przez Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej. Marszałek Województwa Mazowieckiego Centralną Bibliotekę Wojskową wyróżnił Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu galowego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Warszawy.

Podczas uroczystości zebrani mogli obejrzeć wystawę „Najstarsze, najciekawsze, unikatowe”, prezentujące zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, którzy odznaczyli Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” pracowników biblioteki.

Więcej informacji

/S.K/