W dniu 12 grudnia 2014 roku podczas uroczystego apelu z liczną obecnością uczniów i nauczycieli w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem zainaugurowana została działalność Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyli członkowie z Koła Nowy Targ ŚZŻAK Józef Kostecki i Jerzy Widejko wraz z prezesem Marcinem Kanią. Zarząd Okręgu Małopolska reprezentował wiceprezes Janusz Kamocki, obecny był dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach Zbigniew Strama.

Klub powstał dzięki zaangażowaniu dyrektora Zespołu Szkół mgr. Henryka Chrobaka, który wraz nauczycielką historii mgr Haliną Szulc oraz uczniami Gimnazjum: Maciejem Bafią, Kacprem Gromalą i Adrianem Szarkiem stanowią Zarząd Klubu.

Inauguracji Klubu dokonał Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego ŚZŻ AK Piotr W. Kurek, a uroczystość uświetnił występ uczniów którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny. Chór szkolny pod kierunkiem Moniki Peciak zaprezentował kilka pieśni patriotycznych „na góralską nutę”, a przygrywała kapela góralska na czele z Czesławem Joniakiem.

Warto nadmienić, że jest to już drugi szkolny Klub im. Armii Krajowej który powstał na Podhalu dzięki dyrektorowi Henrykowi Chrobakowi. W czerwcu 2011 roku rozpoczął działalność Klub im. AK w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu.

Inspirująca działalność Komisji ds. Młodzieży ZG doprowadziła do powstania w 2014 roku 12-tu szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Oprócz Klubu w Skrzypnem powstały szkolne Kluby im. AK w Lubiążu (Dolny Śląsk), Sejnach, Wrocławiu, Wieliczce, Krakowie, Dwikozach, Łodzi, Radzyminie, Malborku, Grudziądzu i Tarczynie. W najbliższym czasie planowana jest inauguracja szkolnych Klubów w Pabianicach, Krakowie, Olsztynie, Białobrzegach, Grójcu, Piastowie, Przybówce k. Krosna i Bełchatowie.

                                                                                    Piotr W. Kurek

/S.K/