17 grudnia br. odbyło się kolejne 9. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

Podczas zebrania dyskutowano nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku. Poza przedstawieniem informacji o sytuacji finansowej Związku, omówiono również kwestię zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. W punkcie dot. informacji bieżących omówiono: kondycję Fundacji Filmowej Armii Krajowej, laureatów Nagrody im. Jerzego Ślaskiego, obchody 25-lecia ŚZŻAK oraz sprawę nowelizacji Statutu ŚZŻAK na najbliższym Zjeździ. Przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski przekazał zebranym świąteczne życzenia, a następnie rozpoczęła się szczególnie podniosła część uroczystości. Zainaugurował ją duchowny z miejscowej Parafii Wszystkich Świętych, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym życzenia.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

Na zakończenie, Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz wręczył kilkunastu Prezesom Okręgów ŚZŻAK „Akty Nadania Medalu XXV-lecia ŚZŻAK Okręgu Pomorskiego” za patriotyzm i realizację zadań statutowych ŚZŻAK w zakresie utrwalania wiedzy o Armii Krajowej i losach powojennych żołnierzy AK.

/S.K/

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                                 fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka