W Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Pabianicach 25.02.2015 podczas uroczystej akademii związanej z obchodami święta patrona szkoły zainaugurował działalność szkolny Klub Historyczny im. AK. Zarząd Klubu stanowią nauczyciele wraz z uczniami Gimnazjum, a Prezesem Honorowym Klubu został gen. Aleksander Arkuszyński, którego reprezentował  kpt. Miron Kopa - jeden z najbliższych współpracowników generała oraz syn. Po programie artystycznym zaprezentowanym przez młodzież mgr Grzegorz Hanke wygłosił prelekcję pt „Geneza oraz podstawy prawne utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego”.

Klub powstał dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora Gimnazjum mgr. Grzegorza Hankego oraz Prezesa Koła Pabianice ŚZŻ AK mjr. prof. Jana Bernera.

W uroczystości oprócz duchowieństwa i władz samorządowych Pabianic uczestniczył prezes Okręgu Łódź mjr Zbigniew Raczkiewicz, sekretarz ppłk Stanisław Pasikowski. Obecni byli również dyrektor Oddziału Łódź IPN Marek Drużka wraz z Antonim Galińskim. Prezydium Zarządu Głównego reprezentowali Piotr W. Kurek i Mirosław Widlicki.

 

                  fot. P.W. Kurek

                   Fot. Gimnazjum Nr 2

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Moniki Bednarskiej-Bajer oraz Jana Musiała sekretarza Okręgu Śląsk ŚZŻ AK w dniu 6.03.2015 rozpoczął działalność szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Inaugurację Klubu połączoną z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzedził spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum pod kierunkiem mgr Zofii Kuś i mgr Anny Soboty.

W skład Zarządu Klubu oprócz dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów wszedł reprezentant Koła Sosnowiec ŚZŻ AK por. Bogdan Mierzejewski. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Okręgu Śląsk mjr Henryk Czerwiński oraz przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Piotr W. Kurek. Obecna była poseł Ewa Malik oraz reprezentanci władz samorządowych Sosnowca.

Inaugurację Klubu w ZSO nr 8 zakończyła prelekcja mgr Jarosława Sobaszka zatytułowana podobnie jak występ młodzieży „Polsko ty zawsze wiernych synów miałaś”.

Warto też dodać, że pierwszą inicjatywą Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej będzie wystąpienie do władz miasta o zgodę na objęcie Patronatem Pomnika "Kobietom Walczącym w Szeregach Armii Krajowej" zlokalizowanego w pobliżu szkoły.

                                                                                                                      Piotr W. Kurek

/S.K/

                              fot. Jan Musiał

                              fot. Jan Musiał